Albaniens kust plundras – med dynamit

Bild: TT

Längs Albaniens 450 kilometer långa kust finns otaliga historiska föremål. Men de försvinner i rask takt och plundrarna använder sig av alla tänkbara medel.

Kusten var generellt inte tillgänglig för den albanska befolkningen förrän kommunistregimen föll 1990. Innan dess fanns order om att skjuta alla dykare som saknade tillstånd att arbeta i vattnen utanför Albanien.

Men i dag är kusten öppen vilket gynnat såväl arkeologer som plundrare.

Flera tusen år gamla amforor från romerska riket, metall från skeppsvrak och andra värdefulla föremål vilar där nere.

– Mycket av den här rikedomen 20–30 meter ner är lättillgänglig utan utrustning och har försvunnit spårlöst, säger Neritan Ceka, en av flera arkeologer som manar till nya åtgärder för att skydda undervattensarvet.

Använder dynamit

Grupper av europeiska och albanska dykare beskriver det som att havsbottnen i Adriatiska och Joniska havet utanför Albanien har börjat plundras på ett barbariskt sätt.

Plundrarna drar sig heller inte för att tillgripa oortodoxa metoder.

Stål från skeppsvrak från tidigt 1900-tal är särskilt åtråvärt på grund av sin höga kvalitet. Stål som producerats före de första atombombssprängningarna 1945 innehåller låg bakgrundsstrålning och kan därför användas till särskilt känslig medicinsk eller vetenskaplig utrustning.

– För att skinna skråvet och lyfta det från botten använder plundrarna dynamit, säger Illir Capuni, forskare och professor vid University of New York Tirana.

Han har sett plundringen med egna ögon.

Få konkreta resultat

Experter anser att det krävs en fullskalig inventering för att avgöra hur många artefakter som stulits från botten. Hur stor omsättningen är går inte heller att svara på men marknaden beskrivs som lukrativ.

I juni tog myndigheterna steg för att skydda havsbottnen genom att dels klassa vrak som kulturmonument, dels kräva tillstånd från dykarteam.

Den albanska polisen samarbetar också med Interpol för att spåra stulna föremål men hittills har det har lett till få konkreta resultat.

Marinarkeologi är ett specialiserat område inom arkeologi med syfte att studera maritima lämningar från förhistorisk och historisk tid. Sådana lämningar återfinns i hav, sjöar och vattendrag, men även i jord, exempelvis äldre hamnar som bevarats på grund av landhöjning.

Marinarkeologi är ett relativt ungt forskningsområde och expanderade på allvar först i samband med den lätta dykardräktens utveckling efter andra världskrigets slut.

Källa: Nationalencyklopedin

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning