Åländskt rederiarkiv föreslås bli världsminne

Gustaf Erikson, 1872–1947, var en åländsk redare. Bild: Wikipedia

Finlands nationella kommitté för Unescos Världsminnesregister och Finlands Unesco-kommission understöder Ålands landskapsregerings förslag att Rederibolaget Gustaf Eriksons arkiv 1913–1947 upptas i Unescos internationella Världsminnesregister.

Gustaf Erikson ägde världens största enskilda segelfartygsrederi. Hans verksamhet spred information om den nya republiken Finland och det autonoma landskapet Åland. Det var Gustaf Eriksons förtjänst att Åland och Finland märktes ut på kartor och sjökort i främmande länder.

Arkivet ägs av Ålands sjöfartsmuseum och Mariehamns Rederi Aktiebolag och finns bevarat i Ålands sjöfartsmuseum, Mariehamns Rederi Aktiebolags arkiv och Ålands landskapsarkiv.

I Unescos Världsminnesregister, som omfattar 527 arkiv- och biblioteksarv från hela världen. Endast en bråkdel av föreslagna objekt upptas. Från Finland ingår hittills tre objekt: A.E. Nordenskiölds samling, Skoltbyns arkiv samt furstsläkten Radziwills bibliotek.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning