Åländske miljonären Anders Wiklöf: Arvsskatten är snudd på stöld

Arvsskatten drabbar fel människor, säger åländske entreprenören Anders Wiklöf. "Rika personer kan anlita jurister för att minimera arvsskatten. Men de som har det knapert får svårigheter då de ärver sitt föräldrahem." Bild: HBL-arkiv/Therese Axén

Åländska företagsmagnaten Anders Wiklöf är upprörd över att medborgarinitiativet om slopad arvs- och gåvoskatt aldrig fick en chans i riksdagen och anser att Finland borde gå Sveriges väg och slopa arvsskatten.

Åländska kommerserådet Anders Wiklöf har följt med turerna kring Christian Pundars medborgarinitiativ om att slopa arvs- och gåvoskatten, ett initiativ som i strid med gängse praxis aldrig tilläts kom...