Åländska Tora Bäckström är årets cancerläkare

Cancerstiftelsen har valt Tora Bäckström till årets cancerläkare och Kirsi Nummelin till årets cancersjukskötare. Bild: Eva Anundi

Cancerstiftelsen har valt årets cancerläkare och årets cancersjukskötare. Utmärkelsen delas ut vartannat år.

Cancerstiftelsen har valt Tora Bäckström till årets cancerläkare 2018. Bäckström är överläkare i kirurgi vid Ålands hälso- och sjukvård.

I prismotiveringen beskrivs Bäckström som den sammanhållande kraften inom cancervården på Åland. Tack vare hennes nätverkssamarbete har nivån på behandlingarna i skärgården förbättrats. Hon kombinerar en kirurgisk spetskompetens med en bredd som inte är så vanlig i dag, heter det vidare.

Bäckström har arbetat på Åland i femton år, varav hon i långa perioder varit ensam överläkare i kirurgi vid det lokala sjukhuset.

Det samarbete som Bäckström byggt upp med Åbo universitets centralsjukhus inom såväl kirurgi som onkologi har gjort det möjligt att på Åland förbättra nivån på behandlingarna av prostatacancer i synnerhet.

Årets cancersjukskötare är Kirsi Nummelin på Mellersta Finlands centralsjukhus.

Cancerstiftelsen delar vartannat år ut priser till årets cancerläkare och årets cancersjukskötare.

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning