Åländska skogsindustrin ber om hjälp för att hantera situationen efter stormen

Kennet Berndtsson, Joakim Blom, Mikael Sandvik, Torbjörn Björkman, Birgitta Eriksson-Paulsson och Jan Salmén menar alla att stormen har orsakat en katastrof. Bild: Nya Åland/Stefan Öhberg

För skogsägarna innebar stormen en katastrof. Nu har Skogsvårdsföreningen sträckt sig utanför Åland för hjälp att hantera alla träd som har fallit.

Hur många års avverkning som skövlades på Åland under stormen Alfrida kan man ännu bara spekulera i, säger Torbjörn Björkman, verksamhetsledare för Ålands skogsvårdsförening.

– Svaret är att vi inte vet. Men det är nog större mängder än vad vi tror.

Joakim Blom, vd för Ålands skogsindustrier, kallar stormen för en "otrolig tragedi". Han säger att man har en arbetshypotes över hur mycket virke som har fällts och som måste tas till vara.

– Den här hypotesen visar att vi inte klarar av det med befintlig maskinpark, säger han.

Man har kontaktat skogsindustrier både i Finland och i Sverige för att få förstärkning. Ingenting är klart ännu, men responsen har varit genomgående positiv, menar han.

– Det är ganska vanligt att man inom branschen hjälper andra som har råkat ut för storm.

Avsättningen tror han inte kommer att bli ett problem, eftersom efterfrågan på varorna är god.

Kennet Berndtsson på SkogAx är håller med om Joakim Bloms uppskattning och tror inte att Åland har resurser att klara av situationen.

Hela Åland drabbat

Den största utmaningen som stormen har medfört är att hela Åland är drabbat, enligt landskapsforstmästare Mikael Sandvik.

– Överallt i skogarna är det fullt med vindfällen. Bara det skapar en ganska övermäktig uppgift för entreprenörer och industrier och alla fackmän att kunna ta hand om de enorma arealerna som det handlar om.

Omfattningen är så stor att det här är något som man kommer att jobba med i många år framöver.

För skogsindustrierna är det viktigast att få bort de fällda träden så snabbt som möjligt för att minska risken för skadeinsekter. "En jätteutmaning", menar Mikael Sandvik.

Den största mängden av stormfället är skog i sin bästa ålder där värdetillväxten är som störst, menar Torbjörn Björkman. De ekonomiska konsekvenserna kommer att märkas fortfarande om fem år.

– Om hundra år kommer man fortfarande att se tecken på att det här har hänt, säger Joakim Blom.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning