Åländska Paf återbetalar förskingrade pengar

Spelbolaget Paf återbetalar de pengar som den åländska bokföraren stal av dem i förskingringshärvan 2009-2012. Den totala summan är cirka 780 000 euro. Bild: Ari Sundberg/SPT

Spelbolaget Paf har valt att erbjuda alla de 15 drabbade företagarna en återbetalning av de pengar som den åländska bokföraren stal av dem i förskingringshärvan 2009-2012. Den totala summan är cirka 780 000 euro.

– Vi har valt att betala tillbaka hela beloppet till de drabbade företagen, även de pengar som stals men som inte använts hos Paf. Det är en lång och utdragen historia med många drabbade och personliga tragedier. Vi vill nu verka för att komma till ett avslut som är så värdigt som möjligt för alla inblandade, säger Pafs styrelseordförande Jan-Mikael von Schantz i ett pressutskick.

Bokföraren förskingrade pengar under tre år från de företag för vilka hon skötte bokföringen. Merparten av de stulna pengarna satte hon in på sitt privata bankkonto, från vilket hon sedan förde över pengarna för att spela på Pafs webbsida. Av den totala summan användes ungefär 100 000 euro till annat än spel hos Paf.

– Något lika omfattande som det här kan inte längre ske hos Paf. Vår förlustgräns gör att ingen kan förlora mer än 30 000 euro från sitt privata bankkonto, säger von Schantz.

Paf anmälde kvinnan till Centralkriminalpolisen den 17 januari 2012 men lät hennes spelkonto vara öppet till den 22 oktober samma år. Mellan dessa tidpunkter satte kvinnan in 580 000 euro på sitt spelkonto utan att Paf ingrep. Därmed gjorde Paf sig skyldigt till penningtvätt av oaktsamhet och Ålands tingsrätt dömde i fjol Paf till en samfundsbot på 50 000 euro och en förverkandepåföljd på cirka 164 500 euro. Men samfundsboten femdubblades när Åbo hovrätt i mitten av april i år höjde straffet till 250 000 euro. Kvinnan dömdes år 2014 för nio grova förskingringar och sex förskingringar.

– Huruvida Paf ämnar söka besvärstillstånd hos Högsta domstolen om hovrättens dom är ännu inte fastställt, skriver man i pressmeddelandet.

Kompensationen till de drabbade företagarna har behandlats som ett separat ärende hos Paf, separat från den juridiska processen.

Utbetalning i veckan

Paf kommer att få regressrätten för den skuld bokföraren har till företagarna. Bokförarens kollega kommer att bli helt fri från de betalningskrav som finns på henne.

– Det handlar inte om att lyfta av skulden för det ursprungliga bokföringsbrottet utan om att minimera konsekvenserna för de som drabbades, förtydligar von Schantz.

Bland de första företagare som godkänt återbetalningen finns de som drabbats hårdast av förskingringen.

– För min del kändes det bra att vi kunde komma till ett avslut. Jag uppskattar att Paf har kunnat komma oss till mötes, säger Stig Grönlund, delägare i Matkreatören i Mariehamn.

Även tandläkaren Erik Rustner är positiv till förslaget om återbetalning och att han nu kan lägga den här historien bakom sig.

– Jag har ju länge varit aktiv när det gäller att få till stånd en lösning på frågan. Under det senaste året har jag fått en inblick i hur Paf arbetat med ärendet. Det är på många sätt en väldigt komplex fråga och jag är glad att vi nu kommit i mål, säger Erik Rustner.

Pengarna betalas ut den närmaste veckan till samtliga företagare som accepterat Pafs erbjudande.

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning