Åländsk tv-avgift ska bli medieskatt

Bild: Mostphotos.com

Alla 18 år fyllda som tjänar över 14 800 euro i året ska betala en medieskatt på 110 euro. Det är kontentan i ett nytt förslag från landskapsregeringen på Åland.

Att som i dag ha en tv-avgift på 220 euro per år och hushåll är inte det smidigaste sättet att finansiera den åländska public service-verksamhet som Ålands Radio står för, anser landskapsregeringen.

Alla hushåll betalar inte och att kontrollera att de verkligen saknar tv är inte bara omständligt utan också dyrt för landskapet.

I övriga Finland har man redan 2013 åtgärdat problemet genom att införa en medieskatt, den så kallade Yle-skatten. Den baserar sig på en persons sammanlagda förvärvs- och kapitalinkomster. Men det systemet vill landskapsregeringen inte köpa. Motiveringen är att det är dyrt att bygga upp och att de flesta ålänningar ändå skulle uppnå det tak på 110 euro man vill införa.

I stället väljer man att införa en fast skatt som alla som har fyllt 18 år ska betala. Personer som tjänar mindre än 14 800 euro i året befrias.

I sin konsekvensanalys konstaterar landskapet att ensamhushåll och låginkomsttagare tjänar på det nya systemet under förutsättning att de har en tv. Samtidigt kan den nya skatten slå mot dem som till exempel studerar i Sverige och samtidigt tjänar pengar hemma.

– Det bör vara få som drabbas på det sättet eftersom de som skattar hemma på grund av sommarjobb inte särskilt ofta kommer att komma upp i sådana summor, skriver landskapet i den promemoria som nu överlämnas till lagberedningen.

Bo hemma

Den nya skatten kan också leda till att hushåll med tre eller fler vuxna får en förhöjd betalningsbörda.

– Detta bör dock i många fall förhindras av den åldersgräns och den gräns för låginkomsttagare som begränsar skatteplikten. Betalningsskyldigheten kan för de övriga motiveras med att betalningsplikten generellt inte kan utformas beroende på vem som valt att bo kvar hemma länge.

Medieskatten ska inte bara uppbäras av privatpersoner utan också av åländska samfund som bland annat företag, andelslag och föreningar. I det fallet väljer landskapet att följa rikets modell, det vill säga att skatten uppbärs enligt inkomsten.

Enskilda näringsidkare, olika typer av flerbolagskonsortium och vissa andra typer av bolag befrias från skatt och precis som i övriga Finland behöver inte heller kommuner, kommunförbund, församlingar eller religionssamfund betala. På Åland befrias dessutom både landskapsregeringen och radion från skatten.

Landskapsregeringen räknar med att kunna införa det nya systemet 2019 eller 2020.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning