Åländsk hamn toppmodern del av EU-nät

Hittills har hamnbolaget i Mariehamn investerat cirka åtta miljoner euro i att få kajer, hamnplan och de byggnader som bolaget äger i skick.Bild: Nya Åland / Lehtikuva /Annica Lindström

Västerhamn i Mariehamn är snart redo för att bli en värdig länk i EU:s viktiga transportkorridor mellan Skandinavien och Medelhavet.

EU:s infrastrukturprogram, det transeuropeiska transportnätverket TEN-T, har som mål att utgående från hållbarhetsaspekter skapa bättre och effektivare logistik inom unionen från norr till söder och öster till väster. Nätverket är indelat i olika transportkorridorer där Mariehamn ingår i en av dem som prioriteras högst: Scandinavian-Mediterranean Core Network Corridor.

Mot den bakgrunden är det inte överraskande att EU nyligen bestämde sig för att bevilja ett stöd på upp till 12,7 miljoner euro till hamnarna i Mariehamn, Åbo och Stockholm och till Viking Line i projektet Next Gen Link.

Avsikten med stödet är att ge Viking Line möjlighet att investera mera i miljöförbättrande åtgärder ombord på det kinesiska nybygget och hamnarna bättre möjlighet att bemöta de förändringar som nybygget kräver. Viking Line har tagit initiativet till Next Gen Link, Åbo hamn är projektets koordinator.

Magnet eller krokar

– EU stöder de investeringar som görs med 30 procent. För vår del handlar det naturligtvis först och främst om LNG-drift men också om bland annat utvinning av el via små temperaturskillnader och rotorsegel, säger Viking Lines vd Jan Hanses.

Stockholms hamnar är med i projektet för att få stöd för att installera ett nytt intelligent transportsystem för effektivare verksamhet i terminalen och för att bygga ny uppställningsplats i hamnen.

För Åbo hamns del handlar det om att förbättra logistiken i hamnområdet, bygga en ny parkeringshall och utveckla mätningsinstrumenten för långtradare. Både Åbo och Mariehamns hamn automatiserar fartygens förtöjning.

– Det finns olika tekniska typer av förtöjning, magnet eller krokar, som vi nu ska titta närmare på, säger Roger Jansson, ordförande för styrelsen för Mariehamns hamn.

Ingen risk

Också ombyggnaden av kaj 3 kan eventuellt delvis komma att omfattas av Next Gen Link-projektet. Ombyggnaden startar nu i augusti med planering.

– Vi ska bestämma oss för vilket alternativ vi ska välja. Det finns flera lösningar, både billigare och dyrare att ta ställning till, säger Jansson.

– Ombyggnaden görs inte bara för att åtgärda reparationsbehovet. Med de nya kajerna kan vi ta emot nya och större fartyg och vi kan dessutom ha två stora fartyg liggande vid trean och fyran samtidigt.

Kaj 4 är redan klar. Hittills har hamnbolaget investerat cirka åtta miljoner euro i att få kajer, hamnplan och de byggnader som bolaget äger i skick.

– Hamnområdet och alla konstruktioner har kartlagts, det finns ingen risk för vare sig ras eller slukhål någonstans.

Resten ska vara klart senast då Viking Lines nybygge sätts i trafik hösten 2020.

Om allt går enligt planerna möts det nya fartyget av en hamn i toppskick och av Pommern i en docka. 

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00