Ålandsbanken: Kvaliteten i resultatet är bättre

Ålandsbankens kvartalsresultat på 7,4 miljoner euro är detsamma som motsvarande period förra året.

Bankens vd Peter Wiklöf vill ändå framhålla att det finns en skillnad mellan januari–mars i år och det första kvartalet i fjol. Provisionsnettot ökade med 9 procent till 13,2 miljoner euro

– Första kvartalet hade en hög aktivitetsnivå hos våra placeringskunder. Dessutom kunde vi glädja oss över ett starkt inflöde av nya Private Banking-kunder, framför allt i Sverige men även i Finland. I absoluta tal är vårt kvartalsresultat i nivå med motsvarande period förra året. Kvaliteten i resultatet är dock klart bättre detta år, säger han i ett börsmeddelande.

Kostnaderna under det första kvartalet ökade med 1 procent till 25,3 miljoner euro.

Framtidsutsikterna är oförändrade, rörelseresultatet för 2018 förväntas bli i nivå med eller bättre än 2017.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03