Ålands radio: Krav på karantän efter kryssning på svenskt vatten

Omtolkning av karantänsregler kan ställa till det för de finska rederierna. Bild: Arkivbild

Tidigare har finländska resenärer haft möjligheten att kryssa och se Stockholm från färjdäcket utan krav på karantän. I dag rapporterar Ålands radio att social och hälsovårdsministeriet uppdaterat kraven på karantän – att de gäller även efter kryssningar. Från ministeriets sida dröjer det dock med tydliga besked.

Sedan mars har karantänsregler tillämpats på resenärer som reser in i Finland från Sverige. Kryssningstrafiken låg nere en period under våren men har sedan sakta återupptagits med nya rutter och smitt...