Åland vill ordna Tall Ships Race 2021

Skeppet Cuauatemoc på Tall Ships' Race 2013. Bild: Dan Andersson

Åland har relativt goda chanser att bli en del av Tall Ships Race 2021. Den bedömningen gör Mariehamns lobbyister.

Det finns ett beslut i stadsstyrelsen om att Mariehamn skall försöka att än en gång bli en målhamn i den stora internationella kappseglingen Tall Ships Race.

Det beslutet hade kanslichef Emma Dahlén och näringslivsutvecklare Terese Flöjt med sig i bagaget då de i slutet av förra veckan var på organisationens årliga konferens i Quebec i Kanada.

– Stadsstyrelsen hade 2023 som mål men eftersom tävlingen kommer att arrangeras i Östersjön år 2021 får vi sikta in oss på det i stället, säger Dahlén.

Det har stor betydelse för näringslivet, i synnerhet för turismen, att utses till en av tävlingens målhamnar. Många städer kämpar om positionen men Dahlén bedömer ändå Mariehamn har ganska goda chanser att lyckas.

– Vi kan naturligtvis inte uppbåda lika höga besökarsiffror som större städer men jag tror ändå att vi har en chans bara de bestämmer sig för att komma till norra Östersjön.

Ålands trumfkort är segelfartygsepoken och det kortet är enligt både Dahlén och Flöjt riktigt stort.

– Vi fick ett jättepositivt bemötande. Deltagarna på kongressen hade imponerande kunskaper om Åland. Flera sade "När jag senast var på sjöfartsmuseet och Pommern...", säger Dahlén.

Om Mariehamn lyckas få racet kör ett stort planerings- och organisationsarbete i gång. Målet är i så fall att involvera stora delar av det åländska näringslivet och att försöka locka besökare utifrån. Mariehamn ingick i Tall Ships Race 1988.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning