Åland välkommen bonus för SFP

Bild: Mostphotos

Åland kan avgöra för Svenska folkpartiet i EU-valet. På 15 år flerfaldigade partiet sina röster i öriket.

I förra Europaparlamentsvalet nådde SFP sitt bästa valresultat på flera decennier, räknat i procent. Partiet fick hela 6,8 procent av rösterna 2014, mer än i något val sedan 1950-talet.Partiets framgå...