Åland ska vara ett föredöme för hållbar energi

Utsläppen från den åländska energiförbrukningen är fortfarande alltför stora.

Per invånare släpper gemene ålänning ut mer växthusgaser än det fastländska och det svenska genomsnittet. Det åländska samhällets lösningar på klimatutmaningen måste bli fler.

Jorma Ollilas energirapport för Nordiska ministerrådet släpptes häromveckan med en rad åtgärdsförslag. Bland annat föreslogs Åland som testområde för smart energi, vilket i medierna har fått stor positiv respons.

Åland har soltimmar, goda vindförhållanden, en strategiskt viktig placering mellan två elprisområden, och ett hållbarhetsarbete som alla samhällsaktörer ställt sig bakom via nätverket bärkraft.ax. Ålands sjätte strategiska utvecklingsmål är ju som det lyder "markant högre andel energi från förnybara källor och ökad energieffektivitet" – men för det krävs stora insatser.

En energiomställning kräver att gemensamt ägda resurser riktas in på satsningar inom förnybar energiproduktion, smarta hem, smart elnät, elektrifiering av fordonsflottan och effektiv energirådgivning. Ålands teknologi- och energicentrum (ÅTEC) menar att alla dessa åtgärder är nödvändiga och fullt gångbara.

Till skillnad från Jorma Ollila, Fortum och andra marknadsliberala tänkare hävdar vi att samhället måste gå in och subventionera utvecklingen av förnybar energiframställning och att stöden till det icke-förnybara försvinner med omedelbar verkan. Om förnybart på allvar ska konkurrera med fossila bränslen behöver det nämligen ske på lika villkor. Enligt internationella valutafonden (IMF) subventionerar världen fossila bränslen med mer än de totala hälso- och sjukvårdskostnaderna globalt. Det förefaller rimligt att förnybara energikällor ska ha minst samma subventionsgrad.

För att Åland ska vara ett föredöme i att skapa hållbara lösningar för dagens och framtidens utmaningar måste hela samhället skriva på samma papper – Åland ska bli skyltfönstret mot världen för smart energi.

Simon Holmström Ålands Natur & Miljö r.f.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning