Ålands röst för ett hållbart Östersjön

Behovet är stort att kortsiktigt återhämta ekonomin och samtidigt forma ett livskraftigt samhälle som håller också för kommande generationer.

För ett turism- och transportbetonat samhälle som Åland har coronapandemin slagit särskilt hårt. Både arbetslöshetsgraden på omkring 11 procent och den beräknade bnp-minskningen på 16 procent är värre än i närregionerna. Många frågar sig hur många företag som kommer att finnas kvar nästa år då näringslivet generellt upplevt ett 29 procents omsättningstapp (fram till maj). Som om det inte vore nog måste vi ställa in oss på att klimatförändringarna och den ekologiska krisen kommer att ge oss fler kriser i framtiden.

Behovet är stort att kortsiktigt återhämta ekonomin och samtidigt forma ett livskraftigt samhälle som håller också för kommande generationer. EU:s kommande återhämtningspaket Next Generation EU är en välkommen hjälp för de som vill möta bägge behoven. Speciellt positiva kan vi på Åland vara då slutsatserna från rådsmötet och EU-kommissionen har varit väldigt tydliga: Paketet ska särskilt fördelas till områden som har drabbats hårdare av pandemin. Det talar för att Ålands kommande fördelningsnyckel på 0,47 procent i förhållande till statsbudgeten kan vara otillräcklig när det gäller den åländska fördelningen av Finlands återhämtningspott.

Lyckligtvis är Åland på banan med det långsiktiga och systematiska hållbarhetsarbetet. Med vår av EU-kommissionen prisbelönta Utvecklings- och hållbarhetsagenda finns ett starkt samhällskontrakt som stakat ut vägen för den åländska samhällsutvecklingen. Flertalet konkreta projekt är startklara inom områden som livsmedelsproduktion, förnybar energi, smarta transporter, cirkulär ekonomi, digitalisering och kompetensutveckling. Projektet Smart Energy Åland använder redan i dag Åland som testområde för utvecklingen av smarta elnät och förnybar energiproduktion i samarbete med flera, däribland finska, universitet och industriaktörer. Vid Högskolan på Åland inrättas just nu ett utvecklingscenter för internationella forsknings- och innovationsprojekt. De åländska storföretagen och inte minst rederierna har dessutom sedan länge visat på en investeringsvilja inom klimatsmarta transporter.

Det finns få samhällen i EU som skulle kvalificera sig så väl för att åtnjuta EU:s återhämtningspaket som Åland. Därför är det glädjande att Finland och Åland nu tillsammans förbereder den nationella återhämtningsstrategin under den tid EU håller på att färdigställa detaljerna. Även om det är ett tidigt skede är det helt centralt att kontaktytorna säkerställs på såväl politiskt plan som på tjänstemannanivå då fönstret är litet att sedan komma i gång. Lyckas detta har vi en gyllene chans att göra Åland till rösten för ett hållbart Östersjön.

Simon Holmström, ledamot (Hållbart initiativ), Ålands lagting Texten uppdaterad 7.9.2020, kl. 9.03: Den beräknade bnp-minskningen för Åland 2020 är 16 procent.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning