Åland redo ta smittskyddslagen till domstol – "Självstyrelsen urholkas"

Det kan bli juridiskt omöjligt för Åland att följa smittskyddslagen såsom regeringen bereder ändringsförslaget. Bild: Henri Forss/SPT

Förslaget till temporär smittskyddslag går inte att godkänna eller verkställa i den form det är nu, säger lantrådet Veronica Thörnroos på Åland. Om det ändå blir verklighet behöver landskapsregeringen pröva det i domstol.

Ålands landskapsregering godkände på torsdagen två utlåtanden om Finlands regerings proposition om ändring och temporär ändring av smittskyddslagen.Utlåtandena innehåller flera skarpa formuleringar. K...