Åland och Tusby lockade till sig konstnärer som målade tillsammans ute i det fria

Hanna Rönnbergs Åland, olja på duk, år 1900. Bild: Önningebymuseet, Åland

På 1890-talet samlades unga konstnärer i Önningeby och Tusby för att måla. Utställningen på Didrichsens konstmuseum uppmärksammar konstnärskolonin som koncept. Varför valde man vischan och vad innebar gemenskapen?

Det låg i tiden att söka sig ut i naturen för att måla. I byn Grez-sur-Loing utanför Paris fanns en interantionell konstnärskoloni, likaså i Skagen, på Öland och i Kristiania dit även många finländska...