Åland ingen vanlig finländsk landsända

Bild: Lehtikuva/Vesa Moilanen

Åland är en autonom del av landet med behörighet att stifta lagar inom en rad områden.

Sluta behandla Åland som ett vanligt finländskt landskap. Det är inkorrekt och missvisande.

Nu senast bortser de erfarna politikerna och europaparlamentarikerna Liisa Jaakonsaari och Merja Kyllönen i en FNB-artikel (HBL 7.10) från Ålands autonoma ställning.

Frågan handlar om Åland skall få ett eventuellt extra mandat för Finland i EU-parlamentet efter brexit. Tidigare riksregeringar har faktiskt slagit fast att ett åländskt mandat är viktigt och helt legitimt.

Nu finns dock ett politiskt motstånd mot ett åländskt mandat att döma av de två parlamentarikernas uttalanden. De jämför med samerna och menar att denna minoritet i så fall också borde få en plats i Bryssel och Strasbourg.

Men den jämförelsen kan ju inte göras om man skall vara saklig och korrekt. Samerna har inte lämnat ifrån sig någon lagstiftningsbehörighet till EU av den enkla anledningen att samerna inte utgör en autonom del av Finland med egen lagstiftningsrätt.

Men Åland är en autonom del av landet med behörighet att stifta lagar inom en rad områden. Flera av dessa behörigheter överläts till EU i och med Ålands inträde i unionen jämsides med Finland. Dock utan att kompenseras med inflytande i form av en parlamentsplats.

Så vad menar Jaakonsaari och Kyllönen?

Det skulle vara intressant att veta. Jag tror inte de är okunniga om Ålands status.

Ulf Weman Åland

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning