Åland bör utgöra en egen EU-valkrets

Bild: Mostphotos

I Finland har vi två helt jämbördiga lagstiftningsorgan, Finlands riksdag och Ålands lagting.

I HBL (25.1) framför ledarskribent Tommy Westerlund några orsaker till att landskapet Åland inte skall erhålla en plats i Europaparlamentet. En orsak är att en tilldelning till Åland inte får ske på Finlands bekostnad, en annan är att ålänningarnas röster kan behövas för att trygga ett finlandssvenskt mandat. Vidare framförs att ett SFP-mandat även i fortsättningen aktivt kan bevaka Ålands intressen och att en ålänning även kan ingå i SFP-parlamentarikerns stab.

Resonemanget utgår från en helt felaktig utgångspunkt. I Finland har vi två helt jämbördiga lagstiftningsorgan, Finlands riksdag och Ålands lagting. Bägge parlamenten överlät lagstiftningsbehörighet till EU, men bara riksdagen kompenserades för behörighetsöverföringen. Det är alltså inte någon fråga om behörighetsöverföring på någons bekostnad. På Åland har vi ett helt eget politiskt system med en landskapsregering som är politiskt ansvarigt inför ett folkvalt parlament, lagtinget.

Åland bör således utgöra en egen valkrets i valet till Europaparlamentet. Detta skulle även garantera ett svenskspråkigt mandat för Finland. Det bör sägas att hittills har det finlandssvenska mandatet i Europaparlamentet synnerligen väl beaktat Ålands synpunkter och aktivt arbetat för Åland, exemplen är många.

Litet om juridiken. Riksdagens grundlagsutskott har tidigare konstaterat att Åland har en principiell rätt till representation i Europaparlamentet. Utskottets ställningstagande var så klart att landets regering med statsministern i spetsen konstaterade Ålands rätt och framförde att man i EU kommer att arbeta för att Finland skall erhålla ytterligare en plats i Europarlamentet och att den bör tillfalla Åland. På detta sätt bygger vi landet med lag.

Roger Eriksson vicehäradshövding, liberal lagtingsledamot, Gottby

Svar Avsikten med min ledare var inte att propagera för att Åland inte ska få en egen EU-parlamentariker. Jag konstaterade däremot att Finland knappast kommer att ge en av sina platser och att det inte ligger i SFP:s intresse att föra en aktiv kampanj för att Åland ska få ett av Finlands mandat eftersom det skulle äventyra partiets möjligheter att få en plats i EU-parlamentet.

Ålands krav och önskan är förståelig eftersom landskapet i och med EU-inträdet gav ifrån sig makt utan att direkt kunna påverka i de organ dit makten flyttade, såsom jag skrev.

Tommy Westerlund ledarskribent, HBL

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00