Grundlagsutskottet hörde Haavisto och Tuominen om al-Hol – för tidigt att prata om riksrätten

Utrikesminister Pekka Haavisto (Gröna) kommenterade inte diskussionerna i grundlagsutskottet. Bild: Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva

Riksdagens grundlagsutskott har hört utrikesminister Pekka Haavisto och ministeriets konsulära chef Pasi Tuominen med anledning av oklarheterna i al-Hol-frågan.

Riksdagens grundlagsutskott hörde utrikesminister Pekka Haavisto (Gröna) och Utrikesministeriets konsulära chef Pasi Tuominen om al-Hol-frågan på tisdagen. Varken Haavisto eller Tuominen ville kommentera diskussionerna i utskottet.

Tio riksdagsledamöter har begärt att utskottet utreder lagligheten i Haavistos agerande enligt grundlagens paragraf 115. Riksdagsledamöterna vill veta om Haavisto uppsåtligen eller av oaktsamhet brutit mot lagen eller sina plikter som minister.

Förutom Haavisto och Tuominen hörde utskottet riksåklagaren Raija Toiviainen och biträdande riksåklagaren Jukka Rappe.

Om utskottet inte nöjer sig med Haavistos förklaringar kan det leda till att Haavisto ställs inför riksrätten. Riksrätten är en specialdomstol som behandlar åtal som väckts mot en minister eller vissa andra ledande tjänstemän.

Enligt grundlagsutskottets ordförande Johanna Ojala-Niemelä (SDP) är det för tidigt att spekulera om eventuella följder. Utskottet kommer att fortsätta höra experter och ta del av skriftligt material. Totalt ska utskottet höra nio experter i straff- och förvaltningsrätt.

– Vi fortsätter att behandla det här ärendet i februari när riksdagen sammanträder igen, säger hon.

Enligt Ojala-Niemelä var stämningen under hörandena "vördnadsfull". Utskottets medlemmar lyssnade noga och ställde gott om frågor.

– Ärendets allvar framkom tydligt.

Hörandet pågick i sex timmar. Förutom Ojala-Niemelä ville ingen av de övriga medlemmar i utskottet kommentera ärendet. Det skriftliga materialet som utskottet tog del av är tills vidare inte offentligt.

"Principiellt viktig fråga"

De tio riksdagsledamöter som anmält Haavisto anser att det finns skäl att misstänka att han agerat osakligt i en principiellt viktigt fråga.

Ledamöterna är missnöjda med att Haavisto inte tagit upp frågan om finländarna på lägret i al-Hol i regeringen.

Dessutom är de missnöjda med Haavistos agerande gentemot Tuominen.

Tuominen har anklagat Haavisto för påtryckningar. Enligt Tuominen pressade Haavisto honom att återbörda finländarna på lägret på tjänsteansvar. Haavisto har bestridit anklagelsen.

Ledamöterna är Mari Rantanen (Sannf), Heikki Vestman (Saml), Wille Rydman (Saml), Jussi Wihunen (Sannf), Veijo Niemi (Sannf), Kalle Jokinen (Saml), Tom Packalen (Sannf), Kari Tolvanen (Saml), Sari Tanus (KD) och Jari Ronkainen (Sannf).

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning