Akut situation vid Femkantens hälsovårdscentral – sista svenska läkaren slutar

Femkantens hälsovårdcentral har inga svenska läkartider vilket beror på att flera läkare har slutat eller blir pensionerade. Det är oklart när staden lyckas rekrytera nya svenska läkare till hälsovårdscentralen. Bild: Cata Portin

Patienter i Helsingfors som vill ha vård på svenska försätts i en svår situation. Den sista svenska läkaren vid hälsovårdscentralen i Femkanten går i pension i slutet av månaden och staden har hittills inte lyckats rekrytera någon efterträdare.

Femkantens hälsovårdcentral är en av tre vårdcentraler i Helsingfors med svenska vårdteam där patienterna garanteras vård på sitt modersmål. Men Femkanten har drabbats av akut brist på svenskspråkiga...