Aktuella teman engagerar unga skribenter – här är vinnarna i kolumnskrivartävlingen

Bild: Lina Enlund

Svenska modersmålslärarföreningen belönar tre ungdomar i kolumnskrivartävling.

Erica Neuman från Topeliusgymnasiet i Nykarleby är vinnare av årets "Argh? - en kolumntävling för dig som har något på hjärtat". Heidi Rönnblad från Ekenäs gymnasium får andra pris och Kajsa Österback från Korsholms gymnasium får tredje pris.

Det är Svenska modersmålslärarföreningen i Finland som arrangerar tävlingen med bidrag från Svenska kulturfonden. I år ordnades tävlingen för sjunde gången och över hundra skribenter deltog.

Tävlingsjuryn konstaterar i sitt utlåtande att många olika frågor engagerar unga. Förutom unga kvinnors kroppsuppfattning och prestationsångest, behandlade många skribenter också lässvårigheter, plastproblemet i världen och trosfrågor.

Juryns medlemmar var journalisten Jeanette Björkqvist, författaren Johanna Holmström och lektor i historia och samhällskunskap Petter Wallenius.

Tävlingen var öppen för studerande i svenskspråkiga gymnasier och yrkesutbildning i Finland.

Uppdraget var att skriva en kolumn på högst 3 000 tecken. Ämnet fick skribenterna välja fritt.

Att jämföra blommor med månsken

Erica Neuman, Topeliusgymnasiet i Nykarleby

Med ett rikt, vackert och personligt språk tar sig skribenten an ett svårt tema; omöjliga kroppsideal. Texten är berörande, känslig och rytmiskt välskriven. Den blottar både stilistiskt och tematiskt det sköra i att vara ung och får också läsaren att känna klumpen i halsen då barnet upplever att det inte duger som det är.

Slår din pappa inte dig?

Heidi Rönnblad, Ekenäs gymnasium

Texten är ett sällsynt inlägg i en debatt, som egentligen inte existerar: Våld mot barn. Skribenten lyckas via personliga erfarenheter och en återhållsam distans till sina upplevelser lyfta ett svårt tema till en allmän nivå. Därför berör texten också läsaren på ett sällsamt sätt. Juryn uttrycker sin tacksamhet över att ha fått ta del av detta bidrag.

Slår din pappa inte dig?

Heidi Rönnblad, Ekenäs gymnasium

Texten är ett sällsynt inlägg i en debatt, som egentligen inte existerar: Våld mot barn. Skribenten lyckas via personliga erfarenheter och en återhållsam distans till sina upplevelser lyfta ett svårt tema till en allmän nivå. Därför berör texten också läsaren på ett sällsamt sätt. Juryn uttrycker sin tacksamhet över att ha fått ta del av detta bidrag.

Skapa din framtid vid Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novia är en studerande- och arbetslivsnära entreprenörsmässig högskola med högklassig utbildning på fyra orter: Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Novia har ca 4000 studerande, och vi tog pulsen på några av dem. 19.3.2020 - 15.23

Mer läsning