Aktivitet i EU:s väntrum

En utvidgning av EU på västra Balkan skulle skapa stabilitet. Men vägen till medlemskap är fortfarande lång.

EU-kommissionen ska på tisdag presentera en strategi för västra Balkan enligt vilken Montenegro och Serbien kunde bli EU-medlemmar inom sju år. Genom strategin vill EU blåsa nytt liv och hopp i anslutningsprocessen för de länder i området som inte är med i EU.

Länderna i västra Balkan är uppdelade i fyra grupper, med två länder i varje. Slovenien och Kroatien är redan fullvärdiga medlemmar, medan Serbien och Montenegro nu alltså ligger så nära ett medlemskap att en tidtabell görs upp. Nästa i kö är Makedonien och Albanien som har kandidatstatus, medan Bosnien–Hercegovina och Kosovo står längst bak och väntar på att få kandidatstatus. För Kosovo finns det ett uppenbart problem i att fem av EU:s medlemsländer inte har erkänt landets självständighet.

EU har en tid signalerat att dörrarna hålls stängda och det har inte nödvändigtvis lett till bästa tänkbara utveckling. Det är därför viktigt att EU-processen nu går vidare på Balkan.

Men den tidtabell som målas upp i kommissionens strategidokument är realistisk endast om det finns tillräckligt stark politisk vilja, om nödvändiga reformer framskrider och om fejderna med grannarna biläggs.

EU har lärt sig en läxa av att Slovenien och Kroatien blev medlemmar trots att de fortfarande har en gränstvist olöst. EU vill inte ha fler tvister ombord.

Nästa år kan ge en skjuts framåt. Kandidatförhandlingar kan i bästa fall då inledas med Albanien och Makedonien. Det förutsätter bland annat att Albanien då har reformerat sin lagstiftning och att Makedonien har kommit till ett resultat i det långvariga namnbråket med Grekland, som har ett nordligt landskap med samma namn. Omfattande demonstrationer hölls i Grekland under veckoslutet och det förefaller alltmer troligt att Makedonien tvingas ge efter i namnkonflikten.

Senast till årsskiftet 2019-2020 uppställs också som mål att Bosnien-Hercegovina ska få kandidatstatus.

Konflikterna mellan länderna på Balkan är många och långa och försoning krävs. Om ett EU-medlemskap kan göras så lockande att de här löses är väldigt mycket vunnet. Men EU kan inte acceptera att nya EU-medlemmar kommer in i unionen med olösta bilaterala dispyter.

Kommissionären för regionalpolitik och utvidgningsfrågor, Johannes Hahn uttryckte sig nyligen kärnfullt: "Endera exporterar vi stabilitet till regionen eller så importerar vi instabilitet i unionen".

En förutsättning för Serbiens medlemskap är att relationerna helt normaliseras med Kosovo, vilket just nu känns avlägset. Ett nytt bevis på hur fragilt och spänt det fortfarande är på Balkan kom för ett par veckor sedan då den serbiska ledaren i Kosovo mördades.

Kosovo har också en gränstvist med Montenegro som är olöst.

De nuvarande EU-medlemmarna måste även undvika misstagen från anslutningen av Rumänien och Bulgarien. De två ländernas förvaltning och lagstiftning var inte redo för ett medlemskap då de gavs grönt ljus.

Det ligger i EU:s intresse att få fart på utvidgningsprocessen för att stabilisera området och för att förhindra en auktoritär utveckling som har kunnat skönjas på vissa håll. Rysslands ökande inflytande på Balkan vill EU inte heller se att utvecklas och det är säkert också en orsak till att EU nu ger länderna nytt hopp om medlemskap och presenterar en strategi. Speciellt Serbien har utnyttjat det ryska kortet för att den vägen sätta lite press på EU och försöka skaffa fördelar i medlemsförhandlingarna.

Också Turkiet kan locka något av länderna om vägen mot EU blir för svår eller lång och Kina har kraftigt ökat sin ekonomiska aktivitet i området.

Både det nuvarande EU-ordförandelandet Bulgarien och de två följande, Österrike och Rumänien, vill se utvidgningen som en prioriterad fråga under ländernas ordförandeskap. Vid följande EU-toppmöte i Bryssel i mars kommer antagligen frågan om EU:s utvidgning på Balkan upp på agendan och i maj träffas EU-ledarna till ett Balkanmöte i Sofia. Det är rörelse i EU:s väntrum.

Tommy Westerlund Ledarskribent

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03