I lilla Luhanka tappar 90 procent sitt stöd

Bild: Lehtikuva/Juha Sorri

Bara 46 procent av de arbetslösa uppfyller aktiveringsmodellens villkor. För 116 000 finländare kommer arbetslöshetsstödet därför att sjunka. I Helsingfors förlorar nästan 60 procent av de arbetslösa som lyfter grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd en del av stödet från och med april.

– Inte är det någon stor överraskning säger Jarmo Ukkonen, chef för Nylands arbets- och näringsbyrå.

– Samma trend verkar gälla för alla landets stora städer, säger Ukkonen.

I Österbotten är aktiveringsprocenten högst i hela landet, 57 procent.

Folkpensionsanstalten (FPA) släppte på onsdagen de preliminära siffrorna för hur regeringens omstridda modell har lyckats aktivera de arbetslösa under årets tre första månader *). Kravet är att de arbetslösa skall göra avlönat arbetet i minst 18 timmar på tre månader, eller på annat sätt, med kurser eller dylikt, visa att de aktiverat sig.

– Det kräver naturligtvis en noggrann analys för att få veta varför så här många inte uppfyller kraven. Har alla sökt jobb med alla krafter?

Enligt Ukkonen är det frågan om stora pengar för en del, medan sänkningen om 4,65 procent av arbetslöshetsförmånen inte betyder så mycket för andra.

Arbetslöshetsförmånen sänks från och med början av april för dem som inte nått upp till aktiveringsmodellens krav. De får hem ett brev där FPA delger dem den dåliga nyheten genast efter påsken.

– Vad är orsaken till att en del inte har lyckats aktivera sig? I Nyland är möjligheterna goda (att sysselsätta sig) och vi har ökat vår service, säger Ukkonen.

Ukkonen säger att byråerna svarat på enormt mycket förfrågningar om aktiveringsmodellens krav. Om vad som räknas och vad som inte räknas den arbetslösa till godo.

– Det erbjuds mycket kortvariga jobb, men en annan sak är om de har lämpat sig för de sökande.

Ukkonen tror att den osäkerhet som rått i början av aktiveringsmodellens tillämpning kan ha påverkat resultatet.

– Starten var rörig så det blir kanske bättre när kraven preciseras.

Direktör Liisa Siika-aho på Social- och hälsovårdsministeriet säger att man grovt räknade med att modellen skulle aktivera hälften av de arbetslösa.

– Det här är det preliminära resultatet för de tre första månaderna. Det tar sin tid innan allt fungerar som det ska. Vi kommer att granska den feedback vi får och det kan medföra preciseringar i modellen, säger Siika-aho.

Uppgifterna från FPA grundar sig på läget fram till den 25 mars. Det innebär att siffrorna ännu kan förändras något.

FPA:s planerare och sakkunniga Eeva Vartio säger att man inte med alltför stor noggrannhet kunde förutse hur en dylik lagändring påverkar människors beteende, men att onsdagens siffror inte kommer som någon större överraskning.

– För många förmånstagare avslutas granskningsperioden ännu inte denna vecka och många anhåller om arbetslöshetsförmånen först i april. Vi får bättre statistikuppgifter i månadsskiftet juni-juli.

Enligt Social- och hälsovårdsministeriets beräkningar skulle staten spara in knappt 50 miljoner euro om hälften av dem som får grunddagpenning och en fjärdedel av dem som får arbetsmarknadsstöd uppfyller aktiveringskraven.

Luhanka passivast

Lilla Luhanka kommun med sina 736 invånare, mittemellan Tammerfors och S:t Michel, toppar FPA:s statistik. 90 procent, det vill säga 18 av kommunens 20 arbetslösa, har inte lyckats leva upp till aktiveringskraven.

– En orsak är väl att en del är alkoholiserade, säger kommunfullmäktiges ordförande Matti Viinikainen, Centern.

Luhanka har ingen industriverksamhet utan de flesta lever på jord- och skogsbruk, hemsjukvård eller stuguthyrning.

– Jag kan inte säga om aktiveringsmodellen är bra eller dålig, säger Viinikainen.

– Men här i Luhanka ligger vi alltid i topp!

Ur ena fickan till den andra

Alla som är berättigade till arbetslöshetsförmån, fick i början av februari ett brev med information om aktiveringsmodellen. Så nedskärningen i stödet bör inte komma som en överraskning för dem som drabbas.

På FPA har man förberett sig på att nedskärningarna i arbetslöshetsförmånen kan leda till att behovet av inkomststöd ökar. Det vill säga att de behövande köar efter pengarna från en annan lucka i stället.

Planerarna bakom aktiveringsmodellen påpekar att idén med modellen inte har varit att spara in på statens utgifter utan att, som namnet anger, aktivera de arbetslösa till att mer energiskt söka jobb.

*) I siffrorna ingår inte den 40 procent av de arbetslösa som får inkomstrelaterat stöd från arbetslöshetskassorna.

Hela landet: 46 %

Helsingfors: 41,4 %

Tammerfors: 41,9 %

Åbo: 43,1 %

Uleåborg: 41,5 %

Svenskfinland

Raseborg: 45,1 %

Pargas: 45,6 %

Borgå: 39,6 %

Lovisa: 32,7 %

Närpes: 74,1 %

Vasa: 54,6 %

Jakobstad: 68,7 %

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning