Aktiveringsmodellen drabbar män och äldre arbetslösa

Enligt Folkpensionsanstalten är det i högre grad män och äldre arbetslösa som har fått nedsatt arbetslöshetsstöd efter att regeringens aktiveringsmodell trädde i kraft i år.

FPA har betalat ut nedsatt arbetslöshetsstöd till sammanlagt 68 332 personer i april. Över 60 procent av dem som fick lägre stöd var män medan 53 procent av alla som lyfter arbetslöshetsstöd är män.

En närmare granskning av åldersgrupperna visat att 37 procent av dem som fick nedsatt stöd är över 50 år gamla medan endast 27 procent av alla som lyfter arbetslöshetsstöd hör till denna åldersgrupp, uppger FPA på sin sajt.

Enligt aktiveringsmodellens bestämmelser ska arbetslöshetsstödet reduceras med 4,65 procent i tre månaders tid ifall den arbetslösa inte har lyckats hitta sysselsättning för minst 18 timmar, arbetat som företagare eller deltagit i arbets- och näringsbyråns utbildning i minst fem dagars tid.

Arbetslöshetsförmånen från FPA uppgår till 32,40 euro per dag och betalas för 5 dagar per vecka.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00