Aktier når rekordnivåer trots hostig ekonomi

Viagra. Massiv stimulans från centralbanker såsom ECB i Frankfurt håller aktiepriserna under armarna. Men klarar marknaderna av att stå på egna ben dagen då de rekordlåga räntorna igen börjar höjas? Bild: EPA/BORIS ROESSLER

Beslutsfattarna tar till alla verktyg då det gäller att sparka i gång inflationen och sporra fram investeringar. Många frågar sig ifall det skapar bubblor på aktiemarknaden. Men på marknaden är allting relativt.

Börskurserna har i åratal drivits på av stimulans från centralbanker snarare än företags vinstutveckling. Centralbankerna köper upp alla ränteinstrument från marknaden vilket tvingar placerare och banker att vaska fram alternativa placeringsobjekt. Då bör man som privatsparare fundera extra noga: är aktier billiga eller dyra just nu?

Martin Paasi är sparekonom på Nordnet, en nätbank för placeringar och sparande. Han menar att aktiemarknaden är "både dyr och billig", beroende på hur man ser på saken.

– Marknaden är dyr ifall man ser på P/E-tal – som är högre än det långsiktiga medelvärdet – och bolagens framtidsutsikter. Många bolag lider av överkapacitet, nu och i framtiden. Då hjälper det inte att centralbanker som ECB erbjuder gratis pengar för tilläggsinvesteringar – mer överkapacitet gör ingen glad.

Men inom placeringar är allting relativt. Vänder man på steken så kan privatsparare inta en mer optimistisk syn på aktiepriserna.

– Aktiemarknaden är billig ifall man jämför direktavkastningen med den allmänna räntenivån. I Europa, har direktavkastningen, mätt med Stoxx 600-index, etablerat sig på höga 3,5 procentenheter i förhållande till marknadsräntan, alltså 12 månaders Euribor, illustrerar Paasi.

Få valmöjligheter

Premiet för direktavkastning, dividendavkastning i folkmun, är förhållandevis stabilt och växer dessutom (se graf).

– Åtminstone i samtidshistorien är detta ett nytt och unikt läge. I Finland är dividendpremiet 4,2 procent, i Sverige 4,7 procent.

Med andra ord: det finns knappt några alternativ till aktieplaceringar, åtminstone ifall man söker avkastning. Paradoxalt nog är aktiemarknaderna kring rekordnivåer trots att realekonomin präglas av kostnadsdisciplin och nedskärningar – något som försvarar lönsamheten men samtidigt minskar omsättningen hos börsbolag. Paasi utvecklar resonemanget:

– Räntorna avkastar ingenting. Fastighets- och skogsfonder kunde komma ifråga så länge de använder tillräckligt med hävstång (belåningsgrad, reds.anm.) och har låga kostnader. Det senare är något av en utmaning inte minst på grund av överlåtelseskatten för fastighetstransaktioner som går på 4 procent.

Är nuläget hållbart? Hur länge kan den finansiella och reella ekonomin fortsätta att vandra åt olika håll?

– Så länge räntorna är negativa verkar marknaden återhämta sig från chocker förhållandevis fort: till exempel en hackig kinesisk tillväxt, brexit, med mera. Det låga oljepriset innebär också en enorm förmögenhetsöverföring från oljeproducerande till oljekonsumerande länder. Detta stöder de senares ekonomier och håller inflationen nere, funderar Paasi.

Men hur länge hålls industribolagens aktiekurser uppe ifall den ekonomiska tillväxten bygger på konsumtion snarare än produktiva investeringar?

– Ifall inflationen kommer i gång till exempel som en följd av tillväxt inom konsumentsektorn så kan industribolagen få det svårt på börsen: deras dividendpremium sjunker då som en följd av stigande marknadsräntor. Utan motsvarande förbättring i framtidsutsikterna finns då inget som skulle hålla företagens kurser uppe, säger Paasi.

Räntorna, alltså priset på pengar, är avgörande för den ekonomiska utvecklingen. Därför drabbas finansmarknaderna av skrämselhicka eller eufori varje gång det kommer nya signaler från centralbankerna i Frankfurt och Washington.

– Den finansiella och reella ekonomin kan gå åt olika håll ända tills inflationen kommer i gång och räntorna börjar stiga. Vilka bolag som då drabbas beror helt på var tillväxten och framtidsutsikterna uppstår. Bolag i de sektorer som drar i gång inflationen klarar sig, de övriga får det svårt, menar Paasi.

Hurdant tidsperspektiv bör då en placerare inta ifall man tar övervikt i aktier i nuläget?

– Långsiktigt, som alltid. Gärna tiotals år.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bred efterfrågan på stugor gynnar den som vill sälja

Mer läsning