Aktia säger upp vd Backman

Martin Backman Bild: HBL-arkiv/Richard Nordgren

Aktias vd Martin Backman lämnar banken med omedelbar verkan efter ett år på posten. Rekryteringen av ny vd har inletts och Aktias styrelse söker nu en person som kan motivera och involvera personalen, säger styrelseordförande Dag Wallgren.

Aktia har genomgått stora förändringar under Backmans år på vd-posten. En ny strategi har inneburit både samarbetsförhandlingar, uppsägningar och omplaceringar av personalen. Backman möblerade också om rejält i ledningsgruppen.

Martin Backman har startat många goda projekt och gjort det vi ville, bland annat basbanken har nu kommit i gång, säger Dag Wallgren.

I den nya strategi som Aktia presenterade i oktober i fjol ingår digitalisering av tjänsterna, men också en satsning på kundernas förmögenhetsförvaltning och finansiering. Strategin nämner dessutom en utvecklad servicemodell med avancerade tjänster och individuella lösningar.

Wallgren vill inte i närmare detalj gå in på skälen till att Martin Backman nu lämnar banken. Det var en överenskommelse mellan styrelse och vd, konstaterar han.

Under Backmans tid som vd är det inte bara ledningsgruppens som förnyats, många mellanchefer har också lämnat banken och sökt sig till nya arbetsgivare.

Aktias jämförbara resultat för fjolåret låg i nivå med resultatet 2016. Det jämförbara rörelseresultatet för 2017 förbättrades med fyra procent och uppgick till knappt 60 miljoner euro mot 57,5 miljoner euro året innan. Men eftersom resultatet belastades av omstruktureringskostnader var det faktiska resultatet drygt 49 miljoner, mot 61,5 miljoner år 2016.

Även Wallgren går

Rekryteringen av ny vd har nu inletts. Fram till dess en ny vd hittas sköter vvd Juha Hammarén som också är ansvarig för den operativa verksamheten.

Martin Backman började jobba på Aktia i mars 2017. Han kom då från posten som vd för Suomen Teollisuussijoitus. I ett pressmeddelande då beskrev Aktia Martin Backman som en modern och stark ledare med lång och dokumenterad erfarenhet av att aktivt driva strategisk utveckling och lönsamhet. Backman har även i övrigt lång erfarenhet av placeringsverksamhet.

Backman efterträdde för ett år sedan Jussi Laitinen på vd-posten.

Aktia står vid bolagsstämman den 10 april efter flera förändringar i ledningen. Styrelseordförande Wallgren har meddelat att han inte längre står till förfogande och kommer inte att lämna bara ordförandeposten utan även styrelsen.

Samma bolagsstämma ska besluta om att slå samman Aktias två aktieserier till en. Martin Backman köpte så sent som i mitten av februari bankens A-aktier till ett värde av drygt 281 000 euro.

Läs också vår intervju med Martin Backman då han hade tillträtt: Aktias Backman vill se placeringsrådgivare på kaféer

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning