Aktias Jussi Laitinen blir vd för Sigrid Jusélius stiftelse

Bild: Leif Weckström

Jussi Laitinen blir ny vd för Sigrid Jusélius stiftelse. Stiftelsens styrelse valde honom på ett möte på torsdagen, och han tillträder den första januari nästa år. Laitinen är för närvarande verkställande direktör för Aktia Abp.

Jussi Laitinen efterträder Christian Elfving som avgår med pension vid årsskiftet. Elfving har varit vd för Sigrid Jusélius stiftelse sedan 2007.

Stiftelsens styrelse föreslog också en utdelning på 18,2 miljoner euro varav 2,2 miljoner euro till universitet som bedriver medicinsk forskning. Av universiteten får Helsingfors universitet den största summan, 700 000 euro, medan bland annat Åbo Akademi får 300 000 euro.

Sigrid Jusélius stiftelse är Finlands största privata understödare av medicinsk forskning. Enligt stadgarna utdelas minst tre fjärdedelar åt inhemska forskare.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46