Aktias Backman vill se placeringsrådgivare på kaféer

Ser man till Martin Backmans arbetshistoria är Aktia i goda händer. Han har varit delaktig i flera framgångshistorier och nu ska han förnya banken.– Vi ska välja och välja bort för att fokusera rätt, säger han.

Provisionsdriven, digitalisering och kunddriven är ord som ofta återkommer när färske vd:n Martin Backman talar om Aktias framtid. Han tillträder i ett läge då räntorna historiskt sett är väldigt låga och har varit det länge, samtidigt som en allt större del av de mer rutinmässiga bankärendena flyttar över till den digitala världen.

– De allra flesta besöker inte ett bankkontor särskilt ofta, den digitala miljön blir bekant för allt flera. Det är viktigt att vi erbjuder digitala tjänster som är lätta att använda, också för dem som kanske inte är så hemma i den miljön annars, säger Backman.

Aktia jobbar med en ny strategi, men vad den innehåller vill Backman ännu inte gå in på i någon större detalj. Han har möblerat om ledningsgruppen och tagit in nytt kunnande som han anser vara viktigt för den framtida utvecklingen. Här är just digitaliseringen och det digitala kunnandet en viktig faktor som påverkar hela verksamheten, men lika viktig är kunskapen om olika kundsegment.

Just nu när räntorna och marginalerna är låga är placeringar och kunder som stiftelser och företag viktiga för bankens intjäning. Men visst är privatkunderna som till exempel söker sitt första bostadslån också viktiga försäkrar vd. Det trots de små marginalerna, det är kundens marknad just nu. Backman konstaterar att den låga intjäningen från privatkunder är ett allmänt problem inom branschen.

– Det kan låta konstigt, men konkurrensen om den här kundgruppen är ändå hård, vi vill erbjuda dem god service, skrattar han.

Nytt kontorstänk

Aktia har i dag 45 kontor, främst längs kusten och på större centralorter. Kontoren behövs, försäkrar Backman, men alla kontor behöver inte erbjuda all service. Att ha specialiserade kontor betyder bättre service för de kundsegment som specialiseringen gäller. Och i stället för att dra in kontor kan man begränsa öppethållningstiderna, påpekar han.

Lättillgänglig. Också digitala tjänster ska vara så lätta att använda att kunder som inte är hemmastadda på nätet klarar dem, påpekar Martin Backman. Bild: Richard Nordgren

Numera behöver man inte heller kontor till all den service som erbjuds. Placeringsrådgivaren kan möta sin kund på ett kafé eller på kundens eget kontor lika väl som på banken, påpekar Aktias färska vd.

– Hur man bemöter och hanterar sina kunder är viktigt, det må sedan vara på kontor, på kafé eller digitalt. Tröskeln för en illa bemött kund att byta bank är inte särskilt hög.

Också utan att ännu tala om den nya strategin har Backman tagit fram några huvudpunkter att arbeta efter. Bankens kultur och värderingarna ska stå i centrum tillsammans med en inspirerad organisation. Samtidigt ska man ha ett klart strategiskt fokus, vara kostnadsmedveten, använda sitt kapital effektivt och åstadkomma en lönsamhetstillväxt.

Hur allt det här ska göras konkret är i planeringsstadiet.

– Det gäller att både välja och välja bort. Vi kan välja att se Aktia som en stor liten bank eller som en liten storbank och vi kan inte göra allt.

Se över kostnader

Backman talar också om intern effektivering men betonar att allt i verksamheten både börjar och slutar med en kompetent personal. Nu ska kompetensen att betjäna valda kundsegment överlag höjas. Personalnedskärningar vill vd inte tala om.

– Det är ett faktum att mycket av våra kostnader består av personal och it, det är något vi måste titta på. Men jag vill understryka kompetensutveckling och utvecklingsmöjligheter.

Ser man till Martin Backmans arbetshistoria har han varit en del av utvecklingsprocessen i framgångsrika företag. Han har jobbat inom finansbranschen sedan seklets början och beskriver själv det han gjort som kapitalrådgivning, att definiera strategier, att utveckla bolag och att hitta ett större ägarvärde.

Bland de företag Backman varit med och utvecklat finns Valmet automotive som nu söker hundratals nya arbetstagare för bilfabriken i Nystad och Meyer Turkus varv som fått varvsindustrin i Åbo att blomstra igen.

– Ledarskap som förmår entusiasmera och en vettig användning av ny teknik tror jag att är förutsättningarna för att lyckas, säger Backman själv.

Kraven från EU tyngre

Något man inte kan påverka vare sig med ledarskap eller med teknik är de direktiv som kommer från EU och påverkar både stora och små inom finansbranschen. Backman konstaterar att kravbilden blir tyngre hela tiden.

Samtidigt är det positivt att till exempel placeringsrådgivningen och placerarnas skydd blir bättre, konstaterar Backman.

– Spara och placera är central affärsverksamhet för oss, det är viktigt att bankens agerande dokumenteras ordentligt fast det innebär att administrationen blir tung. Men man kan alltid välja om man vill se glaset som halvtomt eller som halvfullt.

Att bryta mot direktivet ger så dryga böter att det ligger i allas intresse att ha sina processer i skick. Det ger en klar konkurrensfördel, påpekar vd. Samtidigt gäller att processerna löper så att man kan förenkla det dagliga arbetet för organisationen.

EU:s solvenskrav har Aktia inga problem med tack vare det som Backman betecknar som en långsiktig, medveten riskavvägningspolitik från ägarnas sida. Han anser också att det ligger ett värde i den lokala anknytningen och i att vara en inhemsk bank.

– Finland är vår marknad och vi ska vara vassa i det vi väljer att fokusera på i stället för att vara semivassa på flera områden.

Låg ränta påverkar

• Aktias rörelsevinst var i fjol 61,5 miljoner euro mot 64,2 miljoner året innan. Årets första kvartal visar en uppgång i rörelsevinsten jämfört med 2016.

• Martin Backman tog över som vd för Aktia i början av mars.

• Aktias marknadsposition på den inhemska marknaden varierar mellan femte och sjunde plats beroende på vilken marknad man räknar. Då det gäller lån och depositioner är banken nummer fem.

• En fullskalig lansering av den nya basbanken blir klar i år.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00