Aktia skriver ner prognosen och tror att hushållen börjar spara inför sämre dagar

Bild: Lehtikuva/Mesut Turan

Orsaken till justeringen av Finlands tillväxtprognos är de osäkra utsikterna för världsekonomin.

Aktia sänker Finlands tillväxtprognos för 2019 till 1,8 procent. I augusti räknade banken med en tillväxt på 2,2 procent.

Samtidigt revideras den globala tillväxtprognosen från 3,8 procent till 3,4 procent.

– Det handlar om en inbromsning av tillväxttakten, inte en kollaps. I världsekonomin finns det för tillfället många osäkerhetselement. Speciellt den sämre ekonomiska situationen i Europa påverkar Finlands prognos eftersom Europa är viktigt för Finlands utrikeshandel, säger Aktias chefsekonom Heidi Schauman i ett pressmeddelande.

Aktia väntar en tillväxt under 1,5 procent inom euroområdet 2019. Banken utgår då från att europeiska centralbanken ECB höjer styrräntan en gång under andra halvan av året.

Enligt bankens kalkyler växer Finlands export med knappt 1 procent under 2018, och nästa år väntas en exporttillväxt under 1,5 procent.

– Sparkvoten för hushållen har varit negativ i flera år. Vi förväntar oss att de svagare utsikterna uppmuntrar hushållen att spara en finansiell buffert, säger Schauman.

Aktias chefsekonom Heidi Schauman. Bild: SPT-arkiv

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46