Aktia ser ljusglimtar i ekonomin

Finlands ekonomi fortsätter att växa, om än försiktigt. Det förutspår Aktia i sin färska prognos.

Fjolårets tillväxtsiffra på 0,4 procent, som Statistikcentralen presenterade i går, var för många en positiv överraskning eftersom förväntningarna var lågt ställda. För innevarande år spår Aktia en tillväxt på 0,6 procent och för nästa år 0,9 procent.

– Vi går försiktigt framåt, men osäkerhetsfaktorerna är många, säger Heidi Schauman, chefsekonom på Aktia.

Bland osäkerhetsfaktorerna nämner hon oron i Kina, det låga oljepriset, ett möjligt brittiskt utträde ur EU och flyktingkrisen i Europa. Dit hör även situationen i Ryssland, som i hög grad inverkar på Finland.

Svag sysselsättning

Till ljusglimtarna i Finland hör återhämtningen i byggbranschen. Avgörande den närmaste framtiden är enligt Schauman resultatet i förhandlingarna om samhällsfördraget.

– Når vi en lösning ökar förtroendet för ekonomin kännbart.

När det gäller sysselsättningsnivån ligger Finland klart sämre till än övriga Norden. Sysselsättningsutvecklingen står och stampar på stället, men en positiv sak är enligt Aktia att arbetslösheten inte har fortsatt att stiga de senaste månaderna. Oroväckande är däremot att andelen långtidsarbetslösa ökar, vilket tyder på en tudelning av arbetsmarknaden.

– De som får jobb hittar jobbet rätt snabbt, medan en stor grupp har svårt att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Det är ett stort potentiellt problem för framtiden, säger Schauman.

Indiens roll växer

Ser vi förbi de många osäkerhetsfaktorerna räknar Aktia med att världsekonomin fortsätter att växa i ungefär samma takt som i fjol, cirka 3 procent. Också USA och euroområdet fortsätter tillväxten, om än i ganska blygsam skala. Brasilien och Ryssland har det kämpigt, samtidigt som Kinas ekonomi fortsätter att avta – precis som väntat. Jämfört med västvärlden är Kinas tillväxt fortfarande stark.

– Indien tar hela tiden en allt starkare roll i världsekonomin och landets ekonomi växer nu snabbare än Kinas. Här håller en ny kraft på att träda fram.

Sverige presenterade i går närmast sensationella tillväxtsiffror för sista kvartalet i fjol, 4,5 procent. Vad gäller övriga Europa har Spanien vind i seglen och Tyskland tuffar på med en rätt modest tillväxttakt.

– Eftersom Tyskland är en stor, öppen ekonomi ger det draghjälp också åt Finland, säger Schauman.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00