Aktia samarbetsförhandlar trots gott resultat

Aktias vd Mikko Ayub. Arkivbild. Bild: Kristoffer Åberg

Aktias jämförbara rörelseresultat var i fjol drygt 55 miljoner euro och sämre än 2019. Banken väljer nu också att föreslå att beslut om utdelning fattas vid en senare tidpunkt och inleder samarbetsförhandlingar som berör 100 personer.

Det är de negativa värdeförändringarna i livförsäkringsbolagets placeringar under fjolårets första kvartal som tynger Aktias resultat för 2020. Det jämförbara rörelseresultatet var i fjol 55,1 miljoner euro mot 68,2 miljoner år 2019. Aktia skriver i sin bokslutskommuniké att resultatet efter det första kvartalet återhämtade sig snabbt.

För årets sista kvartal redovisar banken ett rörelseresultat på 19,8 miljoner euro mot 19,2 miljoner året innan.

Nu meddelar Aktia om samarbetsförhandlingar och om eventuella uppsägningar eller ändringar till deltidsarbete som kommer att omfatta högst 100 medarbetare. De planerade åtgärderna uppskattas preliminärt leda till en årlig besparing på cirka 2,5 miljoner euro från och med år 2022. Det här eftersom banken fortsätter att utveckla sin servicemodell och att förenhetliga och automatisera sina funktioner. Målsättningen är att effektivera funktionerna genom strukturella förändringar, digitalisering och automatisering.

Aktia har omkring 830 anställda.

Redan innan meddelandet om samarbetsförhandlingar berättade Kauppalehti i tisdags att tre portföljförvaltare och två analytiker sagt upp sig från Aktias kapitalförvaltning. Aktias direktör för investerarrelationer och kommunikation Lotta Borgström säger till KL att det är naturligt med personalomsättning i arbetslivet.

Kapitalförvaltningen är en viktig del av Aktias strategi och under fjolårets sista kvartal låg de av Aktia förvaltade tillgångarna på en rekordhög nivå, 10,4 miljarder euro.

"Verksamhetens effektivitet är en av prioriteterna i vår tillväxtstrategi. Det här förutsätter att vi ser över vår verksamhet och strävar efter att hitta sätt att säkerställa vår konkurrenskraft nu och i framtiden" säger Aktias verkställande direktör Mikko Ayub i meddelandet om samarbetsförhandlingar.

Fjolåret lättnad

I bokslutskommunikén konstaterar Ayub ändå att det gångna året var en lättnad i fråga om hur ekonomin både i Finland och i världen klarade ett år med pandemi, presidentval i USA och förberedelser för brexit.

För Aktia innebar början av året ändå en utmaning. Det branta marknadsfallet tyngde de orealiserade värdeförändringarna i livförsäkringsbolagets placeringsportfölj och det tyngde hela fjolårets resultat, konstaterar Ayub.

"Resultatutvecklingen för slutet av året visar ändå att också återhämtningen med stöd från den goda marknadsutvecklingen var snabb. Det som särskilt gläder mig är att vår kundrelaterade verksamhet utvecklades utmärkt under hela året trots den osäkerhet som coronaviruset orsakade", säger vd i bokslutskommunikén.

Aktias räntenetto steg i fjol med 4 procent från föregående år och provisionsintäkterna var i nivå med dem 2019.

Utdelning i oktober

Aktias styrelse har dragit öronen åt sig och föreslår nu med beaktande av myndigheternas rekommendationer att den ordinarie bolagsstämman ger styrelsen fullmakt att vid en senare tidpunkt fatta beslut om utdelning. Utdelningen blir högst 0,43 euro per aktie och den kan betalas ut vid ett eller flera tillfällen, tidigast i början av oktober.

Ayub säger i bokslutskommunikén att Aktias målmedvetna arbete med att utveckla försäljningsorganisationen börjar bära frukt. Bankens marknadsandel av bostadslån och andra lån till hushåll förstärktes under andra halvan av året. Aktias låneportfölj har vuxit under året såväl organiskt som med hjälp av kreditstocken som banken köpt av Hypoteksbanken, sammanlagt 115 miljoner euro under åren 2019–2020.

Livförsäkringsnettot var i fjol sämre än 2019, det landade på knappa 20 miljoner euro, mot 30 miljoner året innan. Det blev ändå bättre under årets sista kvartal då de sålda livförsäkringarna var cirka 40 procent högre än under motsvarande period föregående år.

De jämförbara rörelsekostnaderna sjönk med 5 procent från 2019 till 2020 men ökade något under årets sista kvartal. Enligt Ayub ledde satsningarna på tillväxt till högre personalkostnader.

Årets rörelseresultat väntar Aktia att ska vara betydligt högre än det i fjol om bara marknads- och samhällsförhållandena är stabila.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Närvårdare Pia Lemberg studerar vidare på läroavtal: ”Vård i livets slutskede ligger nära mitt hjärta”

Mer läsning