Aktia rekommenderar kontanter inför veckoslutets avbrott

Systemen ur bruk. Avbrottet sker från och med fredagen den 30 juni klockan 17.30 fram till söndagen den 2 juli klockan 23. Bild: HBL-arkiv/Aras Jarjis

Aktias elektroniska tjänster är ur bruk under veckoslutet. Aktias kunder kommer bland annat inte åt sin nätbank, kan inte handla på nätet eller identifiera sig i tjänster som kräver bankkoder. Dessutom kan det förekomma störningar vid betalning med debitkort.

Från och med fredagen den 30 juni klockan 17.30 fram till söndagen den 2 juli klockan 23 fungerar inte Aktias elektroniska tjänster. Avbrottet berör Aktias nätbanker för både privat- och företagskunder, den elektroniska identifieringen med Aktias bankkoder, Aktias nätbetalning och företagskundernas bankförbindelsekanal. I praktiken betyder det att Aktias kunder inte kan logga in i och göra betalningar i sin nätbank, inte handla på internet eller identifiera sig i tjänster som kräver inloggning med bankkoder.

Därutöver kan det förekomma störningar i användningen av Aktias debitkort, och då kan man varken handla eller ta ut kontanter med kortet, berättar Malin Pettersson, Aktias direktör för kommunikation och samhällsansvar. Aktias kreditkort påverkas däremot inte. Enligt Pettersson utgör kort med debitegenskap cirka 40 procent av Aktias kortstock, men många kunder har ett kombinationskort med debit- och kreditegenskap.

Aktia rekommenderar att kunderna reserverar kontanter inför veckoslutet för att kunna sköta sina ärenden. Rekommendationen går ut till alla kunder, men speciellt till kunder som är utomlands.

Orsaken till avbrottet är en systemuppdatering och -förnyelse som är en del av ett större moderniseringsprojekt, säger Malin Pettersson.

Varför varar avbrottet så länge?

– Det är ett flertal system som är avhängiga av varandra som förnyas och uppdateras, vilket gör att avbrottet tyvärr blir väldigt långt.

Aktia rekommenderar att ärenden i nätbanken och åtgärder som kräver identifiering med bankkoder sköts i god tid innan avbrottet. Ärenden som man vill sköta på ett kontor bör man däremot sköta redan på torsdag. På fredag är kontorens kassa- och kontanttjänster ur bruk och endast rådgivning ges och viss betjäning till företag. Under veckoslutet kan man ringa Aktias kundservice för att få svar på frågor kring avbrottet.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning