Aktia planerar slå ihop aktieserier – hoppas på ökat intresse för bolaget

Aktieägarna i Aktia Bank samlas till bolagsstämma den 10 april. Bild: Arkiv/Aras Jarjis

En sammanslagning av aktieserierna finns på föredragningslistan när ägarna i Aktia Bank samlas till bolagsstämma i april. En förhoppning är att en enhetlig aktie ska öka marknadens intresse för bolaget.

Börsbolaget Aktia Bank har i dag två olika aktier med olika rösträtt, en A-aktie med 1 röst och en R-aktie med 20 röster. Inför bolagsstämman den 10 april föreslår styrelsen att de två aktieserierna slås samman till ett enda aktieslag, där varje aktie motsvarar en röst.

Förslaget får stöd av de fem största ägarna, det vill säga Stiftelsen Tre Smeder, Pensionsbolaget Veritas, Svenska Litteratursällskapet, Hammaren & Co och Stiftelsen för Åbo Akademi. De har tillsammans cirka 28 procent av A-aktierna och cirka 47 procent av R-aktierna i bolaget.

I styrelsens motivering sägs att en sammanslagning skulle förenkla bolagets ägarstruktur samt effektivera och förtydliga beslutsfattandet. En sammanslagning kan eventuellt också öka likviditeten och effektivera prisbildningen. Dessutom kan marknadens intresse för bolagets aktie öka samtidigt som eventuell framtida kapitalanskaffning och strukturaffärer underlättas.

För att kompensera R-aktiernas ägare för den minskade rösträtten, föreslås att de får tre nya aktier mot varje parti om 25 R-aktier som förvaras på samma värdeandelskonto.

Tidigare var det rätt vanligt att börsbolag hade två eller fler aktieserier med olika rösträtt och ibland också olika vinstutdelning. Under senare år har utvecklingen gått mot en sammanslagning av aktieslagen. Bland annat Capman, Fiskars, Taaleri och Wärtsilä har under det gångna decenniet slagit samman sina aktieserier. Men bland annat Kone, Kesko, Stora Enso, Orion och Stockmann har fortfarande flera aktieserier. I Stockmann har storägaren Hartwallsläkten förespråkat en sammanslagning av rösterna, men har inte fått ett tillräckligt stöd från övriga aktieägare.

Färre personer i styrelsen

Inför Aktias bolagsstämma föreslår nomineringskommittén att antalet styrelseledamöter minskas från åtta till sju. Kommittén föreslår att nuvarande ledamöter Christina Dahlblom, Stefan Damlin, Catharina Stackelberg-Hammarén, Lasse Svens och Arja Talma återväljs. Till nya ledamöter föreslås Maria Jerhamre Engström och Johannes Schulman. Nuvarande ledamöterna Sten Eklundh, Kjell Hedman och styrelseordförande Dag Wallgren har meddelat att de inte längre står till förfogande.

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning