Aktia meddelar om övertrasseringar

Aktia informerar skriftligt varje kund i samband med prisförändringar.

Helge Hindström frågade i en insändare om det är Aktias praxis att hota förstöra sina kunders kreditvärdighet (HBL 27.7).

Jag vill börja med att beklaga det inträffade. Det är viktigt för oss att betjäna våra kunder så bra och smidigt som möjligt. Precis som skribenten nämner kan vi på grund av banksekretess ändå inte lämna ut uppgifter om enstaka kunder utan vi kontaktar alltid kunderna personligen för att reda ut deras ärenden.

Aktia informerar skriftligt varje kund i samband med prisförändringar, antingen per meddelande i Aktias nätbank eller per brev ifall kunden inte använder nätbanken. Vid övertrasseringar av konton skickas ett första automatiskt meddelande per brev 14 dagar efter att kontot övertrasserats varefter påminnelser skickas 28 respektive 48 dagar efter övertrasseringen.

Aktia har under den senaste tiden haft längre väntetider i sin telefonservice än vanligt. De exceptionella köerna beror på det ökade antalet kundkontakter och vissa tekniska ändringar i våra system. För att minska på belastningen är vår kundservice nu öppen även på lördagar kl. 10–17 och söndagar kl. 10–15. Trots det kan väntetiderna ännu variera under dagen, vilket vi tar på yttersta allvar, eftersom vi inte vill orsaka olägenhet för våra kunder. Vi beklagar problemet och fokuserar våra resurser på att återställa situationen så snabbt som möjligt.

Oscar Taimitarha regiondirektör i Nyland, Aktia Bank

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning