Aktia kunde behöva en partner

Bild: LEHTIKUVA/Jarno Mela

"Ryktet om min död är starkt överdrivet", konstaterade författaren Mark Twain drygt tio år före sin död. Ryktet om en samgång mellan Aktia och Seinäjokibaserade Oma Säästöpankki höll inte heller streck, trots att det kunde finnas en viss affärslogik i en sådan.

Oma Säästöpankki presenterade på måndagen sina planer på en eventuell börsintroduktion. Beslut i frågan fattas under hösten efter ytterligare utredningar och också beroende på vilken den allmänna kursutvecklingen på börsen är.

Måndagens presentation föregicks av spekulationer om att Oma Säästöpankki skulle köpa Aktias bankverksamhet och den vägen ta en genväg till börsen genom att överta Aktias plats. Att det var frågan om vilda spekulationer, som Aktias styrelseordförande Lasse Svens kallade det har nu klarnat.

Men det skulle ändå finnas en viss logik bakom en samgång mellan de båda sparbankerna, en logik som inte blir svagare av att båda eventuellt snart är börsnoterade.

Både Aktias och Oma Säästöpankkis starka ägare är stiftelser som trots börsintroduktionen bevarar sin makt. Rent geografiskt skulle bankerna komplettera varandra väl, Aktia kunde erbjuda Seinäjokibanken det fotfäste i huvudstadsregionen som Oma Säästöpankki nu enligt måndagens presskonferens strävar efter genom organisk tillväxt. Och Oma Säästöpankki kunde i sin tur erbjuda Aktia en stadig ekonomisk grund och tillväxt.

Oma Säästöpankkis vd Pasi Sydänlammi talade i runda och allmänna ordalag om bankens börs- och tillväxtplaner. Han konstaterade att banken vuxit både organiskt och genom företagsköp och nu har god erfarenhet av sammanslagningar och av hur man skapar en enhetlig bank och en gemensam företagskultur.

Att växa genom förvärv i huvudstadsregionen är heller ingenting Sydänlammi kategoriskt utesluter. Tvärtom konstaterar han att om man vill växa genom förvärv är det bra att ha likvida aktier att ta till. Han räknar med att omkring en tredjedel av bankens aktier kunde bli börsnoterade. Genom en börsintroduktion skulle banken också få in nytt kapital för sin tillväxt.

Sydänlammi konstaterar dessutom att Oma Säästöpankki tills vidare har bara goda erfarenheter av sina företagsförvärv.

Utåt sett har Aktia och Oma Säästöpankki utvecklats i motsatta riktningar. Där Aktia de senaste åren krympt och stängt kontor så har Oma Säästöpankki vuxit och öppnat nya. Seinäjokibanken räknar också med att vara bäst i klassen när det gäller en jämförelsegrupp där bland annat Aktia och Ålandsbanken ingår. Man satsar både på kontor med personlig betjäning och på det digitala.

Att den ena banken har något av en finlandssvensk profil, medan den andra verkar främst i finska Finland behöver inte vara negativt, tvärtom. Men åtminstone just nu är ryktet om en samgång alltså starkt överdrivet.

Katarina Koivisto Administrativ redaktionschef

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46