Aktias nättjänster fungerar igen

Bild: Lehtikuva / Markku Ulander

Aktias nätbank låg nere i över ett och ett halvt dygn. Nu ska de tekniska problemen vara lösta.

Under gårdagen och i dag har flera av Aktias bankkunder fått läsa ett felmeddelande när de försökt logga in med sina nätbankkoder. De tekniska problemen började klockan 22.30 på tisdagen.

– Det är frågan om ett databasproblem hos en av våra tjänsteleverantörer. För tillfället testas de här tjänsterna, och vi hoppas att vi kan öppna dem till våra kunder igen klockan 11.30, säger Malin Pettersson, direktör för kommunikation och samhällsansvar på Aktia.

Det dröjde dock ytterligare en timme innan problemen var lösta. Vi halv ett-tiden kunde banken på sin facebooksida berätta att tjänsterna fungerade igen.

I och med att nätbanken låg nere kunde man inte heller använda till exempel mobilnätbanken och den elektroniska identifieringen. Pettersson poängterar ändå att alla kunduppgifter är trygga. Aktias bankkort fungerade också helt normalt.

För den som behövde sköta bankärenden direkt var bankkontoret det främsta alternativet.

– På kontoren kan man sköta de dagliga bankärendena. Sen kan man också betala räkningar över disk på R-kioskerna. Vi beklagar de olägenheter som de här problemen medför våra kunder, och vi tackar för visat tålamod, säger Pettersson.

Också stopp i andra tjänster

När nätbanken ligger nere är det inte bara banktjänsterna som blir låsta. Elektronisk identifiering är i dag utbrett och det sker för många via nätbankskoderna. Det är Kommunikationsverket som är övervakande myndighet när det gäller leverantörer av identifieringstjänster. Det finns däremot inga närmare bestämmelser kring störningar i tjänsterna.

– Vår synvinkel är att identifieringen ska gå att använda på den egna nätbanken, att de måste förstås förverkligas så att de är tekniskt pålitliga. Tjänsteleverantörerna som tillhandahåller identifiering har i lagen skyldighet att informera kommunikationsverket om störningar, men där finns inga specifikationer om hur länge störningar få pågå, säger Anne Lohtander som är jurist på Kommunikationsverket.

Hon tillägger att Kommunikationsverket fokuserar mera frågor kring tjänsternas pålitlighet, till exempel att ingen ska kunna använda sig av någon annans identitet. Enligt henne ligger frågor om banktjänsternas tillgänglighet mera hos finansinspektionen.

Många använder sig av ett sätt att identifiera sig. Borde människor använda sig av olika identifieringstjänster för säkerhets skull?

– Ur myndighetsperspektiv har vi tänkt att användarna ska ha valmöjligheter. En del identifieringar kanske inte fungerar på alla tjänster. Då är det bra med valfrihet. Det är förstås lite samma som med alla elektroniska tjänster, vill man till exempel ha med sig flera kreditkort när man reser utomlands om det kommer störningar, säger Lohtander.

Förutom nätbankerna kan man i dag använda sig av teleoperatörernas tjänst Mobiilivarmenne, och Befolkningsregistercentralens medborgarcertifikat som finns på identitetskort som utfärdas av polisen.

Uppdaterad 21.12 klockan 11.53: Ytterligare förseningar.

Uppdaterad 21.12 klockan 12.40: Nättjänsterna fungerar igen

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03