Aktia föreslår 0,57 euro i utdelning

Det blev ett positivt resultat både för det fjärde kvartalet och hela räkenskapsåret för, Aktia som planerar en utdelning om 0,57 euro per aktie.

Den jämförbara vinsten under det fjärde kvartalet steg med drygt en tredjedel till 11,4 miljoner euro. Ett år tidigare var vinsten 8,5 miljoner. Resultatet för hela året landade på 59,9 miljoner, vilket betyder att vinsten är 4 procent högre än under motsvarande period i fjol.

– Fortsatt stark försäljning på flera av våra områden bidrog till resultatet. Intäkterna från livförsäkringarna ökade till drygt 7 miljoner och provisionsintäkternas netto är 23,7 miljoner euro, säger vd Martin Backman i ett pressmeddelande.

Bolagets räntenetto sjönk under det fjärde kvartalet till 21,8 miljoner euro, och hela årets räntenetto slutade på 6 procent lägre än i fjol, 89,6 miljoner. Provisionsintäkterna ökade däremot med 18 procent under det fjärde kvartalet till 23,7 miljoner, medan hela årets tillväxtprocent blev 15 procent.

Aktias resultat per aktie ökade med 0,12 euro från fjolårets 0,10 euro. Resultatet per aktie för hela räkenskapsåret 2017 sjönk däremot till 0,59 från fjolårets 0,74 euro.

Bolagets styrelse föreslår en utdelning om 0,57 euro per aktie. Man uppskattar att den jämförbara vinsten för innevarande år kommer att landa på samma nivå som 2017.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03