Aktia följer EU-direktiven

Den ständigt ökande regleringen av finansbranschen är ibland i sig en utmaning såväl för banker som för kunder.