Aktia trotsar finansinspektionen

Aktia delar ut vinsten från 2019 till sina ägare – trots avrådan från myndigheter. Bild: Jarno Mela/Lehtikuva

Aktias styrelse har beslutat om dividendutbetalning, mot finansinspektionens rekommendation. Det är exceptionellt, men visar på rekommendationens ohållbarhet, säger en analytiker.

Ålandsbankens beslut att betala ut dividend fick stor uppmärksamhet för två veckor sedan. Nu går också en annan av de mindre börslistade bankerna, Aktia, mot finansinspektionens rekommendation och betalar ut en del av vinsten från 2019 till sina ägare.

På grund av situationen väljer Aktias styrelse att sänka storleken på utdelningen till den nedre gränsen enligt Aktias policy.Totalt betalas drygt 37 miljoner ut, alltså ungefär 60 procent av vinsten från 2019.

Ända sedan våren 2020 har finansinspektionen, med stöd av Europeiska centralbanken, rekommenderat att bankerna inte delar ut pengar till sina ägare. Motiveringen är att den exceptionella situationen kräver att bankerna är funktionsdugliga och har tillräckligt mycket kapital.

Så här kommenterar Aktia i ett pressmeddelande:

"Rekommendationen är förståelig, men Aktia är en bank med solid kapitaltäckning som redan länge har varit en pålitlig dividendutdelare. Det är viktigt att Aktia är ett intressant placeringsobjekt även i framtiden."

Ser man på bankens kapitaltäckning och likviditet kunde dividenden utan problem ha varit ännu större, menar Aktia.

ECB:s rekommendation mot vinstutdelning uppdaterades i december och gäller till september. Finansinspektionen har utfärdat en likadan uppmaning till de banker som står under dess tillsyn.

Bankerna uppmanas vara "ytterst försiktiga" med vinstutdelning för verksamhetsåren 2019 och 2020 under perioden.

"Olyckligt"

På finansinspektionen är man besviken över bankernas beslut att kringgå uppmaningen. Biträdande direktör Jyri Helenius, som ansvarar för banktillsynen, säger att situationen fortfarande är osäker och att bankerna borde ha väntat med utdelningen.

– Jag ger samma kommentar som jag gjorde efter att Ålandsbanken meddelade om utdelning: när vi ger en rekommendation förväntar vi oss att bankerna följer den. Det är olyckligt att de ändå går emot vår linje.

Bankerna själva motiverar beslutet med att de har stark likviditet och att de måste kunna locka investerare. Hur bemöter du deras argument?

– De här aspekterna har också diskuterats vid ECB när man fattade beslut om riktlinjerna, och man har kommit fram till att det trots allt är viktigare att skjuta upp utdelningen. Det ekonomiska läget är fortfarande osäkert och kreditproblem uppstår ofta först med en viss fördröjning. Det är i allas intresse att den europeiska banksektorn klarar sig så bra som möjligt.

Aktias styrelse har beslutat att dela ut 0,53 euro per aktie till ägarna för verksamhetsåret 2019. Utdelningen skulle ha skett våren 2020, men sköts upp efter finansinspektionens avrådan.

På grund av situationen väljer Aktias styrelse att ändå sänka storleken på utdelningen till den nedre gränsen enligt Aktias policy. Bolaget strävar efter att dela ut 60–80 procent av vinsten till aktieägarna.

Den totala summan som delas ut uppgår till 36,9 miljoner euro, vilket är 60 procent av vad Aktia tog hem i vinst 2019. Det ursprungliga förslaget var att betala ut 0,63 euro per aktie, alltså 71 procent av vinsten.

Aktia visade upp tillväxt under 2019 jämfört med året innan, och vinsten ökade från 65 till 68 miljoner.

I år har banken klarat sig relativt väl. Vinsten har sjunkit på grund av att placeringsportföljen på livförsäkringssidan har sjunkit i värde, men samtidigt har räntenettot stigit. Räntenettot är skillnaden mellan intäkter och kostnader för in- och utlåning, och visar hur mycket banken tjänar på kreditgivningen.

Senare i vår fattar banken beslut om hur mycket av vinsten från verksamhetsåret 2020 som ska delas ut till ägarna.

Oväntat besked

Överraskande, men förståeligt. Så sammanfattas beskedet av analytikern Sauli Vilén, som följer Aktia för Inderes. Han trodde att Ålandsbanken skulle bli den enda som trotsar finansinspektionens avrådan från vinstutdelning.

– Även om det inte är en bindande uppmaning brukar en sådan här rekommendation ses som ett förbud. Jag trodde ändå att resten av bankerna skulle vänta med utdelningen till hösten.

Samtidigt har han full förståelse för såväl Ålandsbankens som Aktias argument. Det är rimligt att oroa sig för att investerarna överger dem i brist på utdelning. Även om man ska komma ihåg att det ur investerarsynvinkel bara är en tidigareläggning av en dividend som ändå skulle betalas ut.

Därutöver är bankerna välkapitaliserade och får inte ut något av att spara sina dividendpengar på hög i väntan på grönt ljus från finansinspektion, säger Vilén.

– Besluten understryker ohållbarheten i att ge samma rekommendation till alla banker inom EU, det vill säga att man utfärdar samma avrådan till bedrövliga banker i söder som till stabila banker i norr. Med tanke på det är bankernas argument helt giltiga.

Frågan är nu om andra banker väljer att dela ut sina vinster från 2019. För varje bank som går emot finansinspektionen blir tröskeln lägre för andra att gå i samma spår.

– Efter i dag är jag inte överraskad om fler banker går emot rekommendationen.

Nordea har redan meddelat att de följer ECB:s senaste rekommendation och avvaktar med utbetalning till september. Storbanken står till skillnad från Aktia och Ålandsbanken direkt under ECB:s tillsyn eftersom den ses som särskilt samhällsviktig.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Efterfrågan ökar men under svåra tider är det upp till bevis för private banking-tjänster

Mer läsning