Aktia donerar 150 000 euro till Novia och Arcada

På bilden mediestuderande från Arcada. Bild: HBL-arkiv/Cata Portin

Aktia Bank stöder yrkeshögskolorna Novia och Arcada. En donation på 75 000 euro tillfaller vardera högskolan som en del av bankens samhällsansvarsarbete.

– Vi anser att samarbetet mellan arbetslivet och högskolorna är mycket viktigt. Finansbranschen utvecklas hela tiden, vilket kräver en aktiv dialog mellan de olika aktörerna i samhället. Samarbetet med högskolorna förstärker livslångt lärande, säger Aktias vd Mikko Ayub i ett pressmeddelande.

Yrkeshögskolorna Novia och Arcada driver för närvarande aktiva medelinsamlingskampanjer. Alla insamlade donationer som görs i år berättigar till statlig motfinansiering.

Byggnadsarv kräver vård och goda produkter

På Illby gård i Borgå värnar man om det gamla genom att ta väl hand om sina byggnader. Målningen av karaktärshuset var ett stort projekt, men något man räknar med att ha glädje av länge. 13.6.2019 - 09.39