Aktia donerar 150 000 euro till Novia och Arcada

På bilden mediestuderande från Arcada. Bild: HBL-arkiv/Cata Portin

Aktia Bank stöder yrkeshögskolorna Novia och Arcada. En donation på 75 000 euro tillfaller vardera högskolan som en del av bankens samhällsansvarsarbete.

– Vi anser att samarbetet mellan arbetslivet och högskolorna är mycket viktigt. Finansbranschen utvecklas hela tiden, vilket kräver en aktiv dialog mellan de olika aktörerna i samhället. Samarbetet med högskolorna förstärker livslångt lärande, säger Aktias vd Mikko Ayub i ett pressmeddelande.

Yrkeshögskolorna Novia och Arcada driver för närvarande aktiva medelinsamlingskampanjer. Alla insamlade donationer som görs i år berättigar till statlig motfinansiering.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning