Åklagaren om kattskyttarna: Sällsynt grovt

Domaren Johan Karlais och åklagaren Marina Ek-Bäck behandlade ett rättsfall om grova jaktbrott vid Österbottens Tingsrätt i Jakobstad på tisdagen. Foto: Jonas Brunnström/SPT Bild: SPT

Det sällsynt grova jaktbrottsfallet behandlades av Österbottens tingsrätt i Jakobstad på tisdagen. Enligt häradsåklagaren är rättsfallet exceptionellt på grund av det stora antalet djur som har dödats.

Tre män står åtalade för grovt jaktbrott vid Österbottens tingsrätt. Enligt Åklagarämbetets stämningsansökan har de åtalade männen brutit mot jaktlagen, strafflagen och naturvårdslagen genom att skjuta över 800 katter och ett stort antal fältharar, rådjur och fiskmåsar. Brotten har inträffat åren 2016-2017.

– Jag känner inte till att jag skulle ha stött på liknande rättsfall i Österbotten. Det handlar om ett sällsynt grovt jaktbrott, säger häradsåklagaren Marina Ek-Bäck vid Åklagarämbetet.

De åtalade männen har enligt åklagaren bland annat skjutit rådjur under fredningstid, skadskjutit harar, orsakat katter onödigt lidande och uppsåtligen förstört eller skadat djur som är fridlysta enligt naturvårdslagen. Brotten klassas som grova eftersom de riktar sig mot en stor mängd vilt. Enligt Åklagarämbetet har största delen av de skjutna djuren inte tagits tillvara. I förundersökningen ska en av männen ha sagt att "de fick kickar av att döda djuren", uppger Vasabladet.

De åtalade har använt sig av 22 kalibers miniatyrgevär som inte uppfyller de allmänna kraven på vapen som får användas för att skjuta vilt. Två av de svarande har saknat jägarexamen och vapenlicens medan en av de svarande var minderårig vid tidpunkterna för de uppdagade brotten.

– Vi yrkar på villkorligt fängelse på 6 till 10 månader för de jaktbrott som har begåtts, säger Ek-Bäck.

Åtalas för djurskyddsbrott

En stor del av jaktbrotten har inträffat nattetid i närheten av farmområden. De svarande har bland annat skjutit vilt från bilen och använt sig av ficklampa eller handstrålkastare i samband med den olagliga jakten. En av de åtalade prickas också för djurskyddsbrott och för att ha utsatt katter för onödigt lidande, smärta och plåga.

De svarande har i samband med förundersökningen medgivit största delen av de brott som de nu står åtalade för, men inte antalet dödade djur. Åklagarämbetet har använt sig av stödbevisning i form av vittnesmål och Whatsapp-meddelanden som de åtalade har sänt till varandra.

– En del av våra medlemmar har hörts i samband med polisens förundersökning, säger Glenn Vikström som är ordförande för Pedersörenejdens jaktvårdsförening.

Den olagliga jakten har påverkat viltbeståndet i de jaktområden som förvaltas av jaktföreningarna i Vestersundsby, Jakobstad och Kyrkoby. Enligt Vikström cirkulerade det rykten om att allt inte stod rätt till.

– Det här är nog ett mycket unikt fall. Jag har aldrig hört om något liknande, säger Vikström.

Åklagarämbetet yrkar på villkorligt fängelse, jaktförbud och ekonomiska påföljdsavgifter på cirka 7 500 euro som motsvarar värdet på de djur som har skjutits i strid med jaktlagen och naturvårdslagen. Domslutet offentliggörs den 28 november.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning