Åklagaren: Nedklottringen av synagogan i Åbo del av större helhet

Polisinrättningen i Sydvästra Finland har blivit klar med sin förundersökning om nedklottringen av synagogan i Åbo, och fallet har gått vidare till åtalsprövning. En person är misstänkt för nedklottringen. Arkivbild. Bild: Mikael Piippo/SPT

Distriktsåklagaren Maija Päivinen betraktar nedklottringen av synagogan i Åbo som en del av en helhet som består av misstänkta brott i södra Finland och Tammerfors. Polisen misstänker en koppling till Nordiska motståndsrörelsen.

En man misstänks för grov skadegörelse, hets mot folkgrupp och skjutvapenbrott i samband med nedklottringen av synagogan i Åbo i fjol. Ytterdörren och väggarna till synagogan blev nedklottrade med röd färg inför Förintelsens minnesdag i slutet av januari 2020.

Polisinrättningen i Sydvästra Finland har blivit klar med sin förundersökning och i januari i år gick fallet till Västra Finlands åklagardistrikt för åtalsprövning.

Ärendet stannade emellertid inte i Västra Finlands åklagardistrikt utan gick i slutet av mars vidare till Södra Finlands åklagardistrikt, där distriktsåklagare Maija Päivinen har hand om åtalsprövningen. Päivinen hör till en grupp åklagare som fokuserar på hatbrott och brott som hänger ihop med yttrandefriheten.

Andra liknande brott

Päivinen säger att fallet med nedklottringen av synagogan i Åbo kom till henne eftersom den misstänkta gärningsmannen har kopplats till andra brott av liknande karaktär.

– Vi har ett annat brottsärende där samma person är misstänkt, och det verkar som om det finns en koppling till det.

Mannen är inte den enda misstänkta i helheten. Övriga misstänkta brott har skett i södra Finland och i Tammerfors, säger Päivinen.

– Fallen handlar bland annat om hets mot folkgrupp och bedrivande av illegal föreningsverksamhet.

Misstänkt koppling till Nordiska motståndsrörelsen

Vid Polisinrättningen i Sydvästra Finland säger kriminalkommissarie Veli-Matti Soikkeli som lett förundersökningen om nedklottringen av synagogan att den misstänkta gärningsmannen misstänks ha kopplingar till den förbjudna nationalsocialistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen och rörelsen Kohti vapautta (ungefär: Mot friheten).

–  Polisen misstänker att mannen varit aktiv i Nordiska motståndsrörelsen och Kohti vapautta-rörelsen, säger Soikkeli.

Högsta domstolen beslöt i september 2020 att Nordiska motståndsrörelsens finländska falang ska upplösas eftersom dess verksamhet stred mot lag och god sed. Kravet på en upplösning av organisationen kom från Polisstyrelsen.

Redan innan Högsta domstolens beslut meddelade Centralkriminalpolisen att Nordiska motståndsrörelsen misstänks ha fortsatt sin verksamhet i rörelsen Kohti vapautta.

Distriktsåklagaren Päivinen bekräftar inte att det skulle finnas misstankar om kopplingar till Nordiska motståndsrörelsen och Kohti vapautta. Hon vill inte kommentera saken.

Inga beslut om åtal än

Enligt Veli-Matti Soikkeli kom polisen den misstänkta gärningsmannen på spåren genom bland annat förhör och husrannsakan.

–  Den här typen av fall är ganska svåra att utreda. Utredningen måste vara grundlig och dessutom behövs lite tur, säger Soikkeli.

–  Det är viktigt att polisen lyckas utreda hatbrott av den här typen och att gärningsmännen åker fast. Det är viktigt för hela samhället.

Åklagaren har ännu inte fattat beslut om huruvida åtal väcks för nedklottringen av synagogan i Åbo eller de andra misstänkta brotten.

Inför Förintelsens minnesdag den 27 januari 2020 klottrar någon ner ytterdörren och väggarna till synagogan i Åbo med röd färg. Polisinrättningen i Sydvästra Finland inleder en förundersökning om fallet och ber allmänheten om tips.

Resultatet av förundersökningen är att en man misstänks för grov skadegörelse, hets mot folkgrupp och skjutvapenbrott. Fallet går vidare till åtalsprövning vid Västra Finlands åklagardistrikt den 27 januari 2021.

Den 24 mars 2021 går fallet vidare till åtalsprövning vid Södra Finlands åklagardistrikt. Inget beslut om att väcka åtal eller lägga ner fallet har ännu fattats.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Pionjären inom styling

Mer läsning