Åklagaren avslutar utredning om skjutolycka vid Uttis jägarregemente

Åklagaren vid Östra Finlands åklagardistrikt lägger ned förundersökningen av den olycka som inträffade vid Uttis jägarregemente i augusti. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Enligt Östra Finlands åklagardistrikt finns det ingen anledning att misstänka ett brott i samband med det tillbud som inträffade i somras.

Åklagaren vid Östra Finlands åklagardistrikt lägger ned förundersökningen av den olycka som inträffade vid Uttis jägarregemente i Taipalsaari i närheten av Villmanstrand i augusti. En beväring sköt sig själv i foten samband med en skjutövning i området.

Enligt förundersökningen handlade det om en olyckshändelse som förorsakades av att beväringen föll och avlossade skottet av misstag. Åklagaren har inte hittat belägg för att någon skulle ha agerat oaktsamt eller att vapnet inte skulle ha fungerat.

Förundersökningen avslutades på förslag av undersökningsledaren som inte misstänkte något brott i ärendet.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning