Akava: Regeringen bör slopa språkförsöket – "Kommer inte att öka elevernas intresse för språk"

Bild: Mostphotos

De högutbildades Akava säger att regeringen bör slopa språkförsöket där en del av svenskundervisningen ska bli frivillig i vissa kommuner.

Akava anser att försöket inte kommer att uppfylla regeringens målsättning om att öka elevernas intresse för språk och göra språkundervisningen mer mångsidig, snarare tvärtom.

– Mångsidiga språkkunskaper stöder arbetskarriären och är en del av allmänbildningen. Samtidigt är det nödvändigt att kunna det andra inhemska språket i ett tvåspråkigt Finland, bland annat för att klara fortsatta studier och kunna bli vald till en tjänstemannauppgift. I stället för att välja bort språk bör eleverna uppmuntras till och ges möjlighet att läsa allt fler språk i ett allt tidigare skede, skriver Akava i ett pressmeddelande.

Akava betonar att erfarenheten visar att ökad valfrihet i språkstudier inte leder till ett mångsidigare språkkapital. Då det andra inhemska språket blev frivilligt i studentskrivningarna minskade samtidigt språkstudierna överlag i gymnasiet.

Akava stöder inte språkförsöket eftersom det enligt fackförbundet skulle leda till större socioekonomiska klyftor i utbildningen.

– Faran med experimentet är att eleverna själva måste ansvara för att de själva lär sig och eventuellt själva också finansierar sin utbildning i det andra inhemska språket som krävs i studier i andra stadiet och på högskolenivå.

Akava påpekar att experimentet dessutom inte garanterar likvärdig behandling av finsk- och svenskspråkiga elever.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46