Akademiprofessorn Johanna Niemi anmälde Finland till FN:s kommitté för barnets rättigheter

Det finns människor från över 40 länder i flyktinglägret al-Hol i Syrien. Bild: Delil Souleiman/Lehtikuva

Enligt akademiprofessorn Johanna Niemi vid Åbo universitet måste Finland hjälpa hem de finländska barn som befinner sig i lägret al-Hol i Syrien.

Levnadsförhållandena vid flyktinglägret al-Hol i Syrien strider mot Förenta Nationernas (FN) konvention om barnets rättigheter, anser Johanna Niemi, akademiprofessor i rättsvetenskap vid Åbo universitet. Enligt Niemi måste Finland hjälpa hem finländska barn som befinner sig i lägret.

Enligt Niemi finns det 33 finländska barn i al-Hol. Hon hänvisar till Yles uppgifter om de finländska barnens antal. Det lär också finnas över tio finländska kvinnor i lägret.

Kvinnorna och barnen misstänks ha levt i terrororganisationen Islamiska statens (IS) så kallade kalifat. Det är oklart om och i vilken mån de deltagit i IS verksamhet.

I torsdags sade statsminister Antti Rinne (SDP) i riksdagen att Finland för tillfället inte har planer på att evakuera finländska medborgare från al-Hol. Niemi skriver på Twitter att hon lämnat in ett klagomål om regeringens agerande till FN:s kommitté för barnets rättigheter.

Enligt Niemi lämnade hon in sitt klagomål på fredagen.

I en intervju för STT säger Niemi att både de finländska barnen och deras mödrar borde evakueras från lägret. Om detta inte är möjligt anser hon att barnen kan evakueras utan sina föräldrar.

–  Ur ett barnskyddsperspektiv är det tydligt att dessa föräldrar inte klarar av att skydda sina barn i det här läget, säger Niemi till STT.

I sin skrivelse till FN:s kommitté för barnets rättigheter konstaterar Niemi att en del av barnen kan ha gjort sig skyldiga till grymheter under sin tid i IS kalifat. Trots detta har barnen sina mänskliga rättigheter och borde evakueras, anser Niemi.

Här kan du läsa mer om klagomål hos FN.s kommitté för barnets rättigheter.

Johanna Niemi ställde upp som kandidat för De gröna i vårens riksdagsval men blev inte invald.

Kommittén: Belgien ska ta hem sina barn

FN:s kommitté för barnets rättigheter har en gång tidigare tagit ställning i ett besläktat ärende som gällde ett västligt land, Belgien.

I februari i år gav kommittén en rekommendation om att "Belgien måste utveckla och verkställa mekanismer för personer som har deltagit i väpnade konflikter och identifierar barn som har gjort det." Rekommendationen slår fast att Belgien utan dröjsmål måste göra det möjligt för alla belgiska barn och om möjligt även deras familjer att komma hem till Belgien. Det här bör ske utan att barnets ålder inverkar på möjligheten att återvända till Belgien och oavsett om barnet har deltagit i en väpnad konflikt, enligt FN:s kommitté för barnets rättigheter.

I sitt klagomål till FN:s kommitté för barnets rättigheter hänvisar akademiprofessor Johanna Niemi till följande artiklar i konventionen om barnets rättigheter:

6. Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

19. Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp.

20. Barn som av olika anledningar inte kan bo kvar i sin hemmiljö har rätt till skydd och stöd från staten, samt rätt till ett alternativt hem.

24. Barn har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård samt till rehabilitering. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas.

37. Barn ska inte utsättas för tortyr, annan grym behandling, bestraffning eller dödsstraff. Frihetsberövande av ett barn ska ske i enlighet med lag och får endast användas som en sista utväg och för kortast lämpliga tid.

39. Barn som har utsatts för vanvård, utnyttjande, övergrepp, tortyr eller väpnade konflikter har rätt till rehabilitering och social återanpassning.

40. Barn som anklagas för brott, eller har blivit dömt för en straffbar handling, har rätt att behandlas rättvist och respekt fullt, få juridiskt stöd samt återanpassas i samhället.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Efterfrågan ökar men under svåra tider är det upp till bevis för private banking-tjänster

Mer läsning