Akademien jagar ersättare för Olsson

Mats Malm är ett av de namn som finns med på listan över tänkbara kandidater till posten som ständig sekreterare i Svenska Akademien. Arkivbild. Bild: TT/Henrik Brunnsgård

Snart lämnar Anders Olsson posten som ständig sekreterare i Svenska Akademien. Vem efterträder honom? Kön med potentiella efterträdare är inte lång – bara tre personer kan komma i fråga.

Det börjar brådska med att hitta någon som kan ta över efter Anders Olsson.

Den 1 juni fyller han 70 år och faller därmed för åldersstrecket som ständig sekreterare. Olsson har också tydligt markerat att han verkligen tänker träda tillbaka efter drygt ett år i hetluften, under den mest turbulenta perioden i Svenska Akademiens historia.

De många avhoppen från Svenska Akademien har gjort det extra svårt att hitta en efterträdare. De flesta av "originalledamöterna" är för gamla för att komma ifråga och flera av de nyinvalda yngre förmågorna har ännu inte hunnit träda in i församlingen.

Tre manliga kandidater

Tre namn – samtliga män – återstår. Språkforskaren Tomas Riad, juristen Eric M Runesson och litteraturforskaren och författaren Mats Malm.

Men för Eric M Runesson är frågan inte aktuell.

– Jag kan inte tacka ja, jag är nyutnämnd domare i Högsta domstolen och det är ett heltidsarbete. Det här har jag som bisyssla, hävdar han på direkt fråga från TT.

Namn två på listan, Tomas Riad, vikarierade under en period som ständig sekreterare när Sara Danius var sjukskriven. Han har suttit länge i Akademien, vilket talar för honom, men har hållit synnerligen låg profil när det har blåst som värst kring institutionen.

Ett argument mot Riads kandidatur är också de jävsanklagelser som dök upp i samband med det stora språkprojekt riktat till nyanlända som Svenska Akademien är med och finansierar. Projektet drivs av Riad och hans sambo är projektledare.

Saknar längre erfarenhet

Den tredje kandidaten, Mats Malm, tillträdde som ledamot så sent som i december förra året. Han saknar alltså den erfarenhet som brukar ses som ett plus för en ständig sekreterare, men beskrevs i samband med inträdet som "en arbetshäst" med stor kapacitet – och är inte förknippad med någon av de skandaler som drabbat Akademien.

Mats Malm verkar just nu som professor i litteraturvetenskap i Göteborg, samtidigt som han förestår Litteraturbanken, som arbetar med digitalisering av svensk litteratur. I samtal med TT uttrycker han sig försiktigt positivt om att axla rollen som ständig sekreterare.

– Det är inget jag såg framför mig i oktober när jag fick frågan om Akademien. Men det här diskuteras och kommer att beslutas rätt snart, säger han.

TT: Det är alltså inget du säger absolut nej till?

– Nej, det är det inte. Jag har en hel del saker för mig också, men jag har inte ett så definitivt "nej" som Eric har, säger han.

Rollen kan förändras

Det är inte heller säkert att uppgiften som ständig sekreterare kommer att vara lika betungande i framtiden. Diskussioner pågår om hur man skulle kunna avlasta den i nuläget ganska otacksamma rollen.

– Vi måste ha en mer realistisk syn på vad som är mänskligt möjligt på en sådan här post – inte minst trycket utifrån, att hantera det. Det är påfrestande, inte minst mentalt. Det där funderar vi över rätt mycket i Akademien just nu, säger Anders Olsson.

Som ett led i förnyelsen av Akademien har institutionen också för första gången tillsatt en valberedning som föreslår en ny ständig sekreterare.

– Vi diskuterar ingående vilken kandidat som är mest lämpad att efterträda mig. Den processen har varit i gång ganska länge under våren, så vi hoppas kunna lösa det här relativt snart, säger Anders Olsson.

FAKTA

Tänkbara kandidater

Möjliga kandidater till posten som Svenska Akademiens ständiga sekreterare är juristen Eric M Runesson (född 1960) språkforskaren Tomas Riad (född 1959) och författaren och litteraturforskaren Mats Malm (född 1964).

Flera ledamöter är omöjliga för uppdraget på grund av sin ålder. Författaren och litteraturforskaren Anders Olsson (född 1949) avgår som ständig sekreterare då han fyller 70 år.

För gamla är också: språkforskaren Bo Ralph (född 1945), språkforskaren Sture Allén (född 1928), språk- och litteraturforskaren Göran Malmqvist (född 1924), antikforskaren och poeten Jesper Svenbro (född 1944), författaren Per Wästberg (född 1933), poeten och dramatikern Kristina Lugn (född 1948), poeten Jila Mossaed (född 1948), författaren och litteraturforskaren Kjell Espmark (född 1930) och författaren och litteraturforskaren Horace Engdahl (född 1948)

Även författaren Tua Forsström (född 1947) är för gammal. Dessutom tar hon inträde i Akademien först 20 december.

Till skillnad från Forsström har författarna Ellen Mattson (född 1962) och Anne Swärd (född 1969) rätt ålder – men också det tar sitt inträde först 20 december.

Stol nummer 7 är vakant efter Sara Danius och historikern och författaren Peter Englund (född 1957) har redan varit ständig sekreterare och torde därför inte vara aktuell.

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning