Åka kollektivt – djungel av offentligt och privat

Bild: Wilfred Hildonen

Vi vill ha mera marknad och erbjudanden. Men vi avskräcks när det blir krångligt och rörigt att åka buss och tåg.

Här i Borgå har de jämnat busstationen med marken. Där finns nu bara ett hål i jorden. Och då stod där ändå, i lite olika skepnader, en bussterminal i 85 år. En Shellstation som utvidgades på 1930-tal...