AI-poesi är inte framtiden

Bild: Mikael Bobacka

Diskussionen om artificiell intelligens utgår ofta från att framtiden redan är avgjord. Men innan vi bestämmer vilken teknik vi behöver, måste vi fråga oss vilket samhälle vi vill skapa. Att skriva poesi är inget orättvist arbete som maskiner borde befria oss från.

Jag har just sett Arthur Schopenhauer skratta. Det blev jag inte gladare av. Videoklippet med den skrattande Schopenhauer har framställts med hjälp av släktforskningssajten My heritage. Hos dem...