AI kan översätta hundra olika språk men förstår inte att blommor doftar gott

Vi vet aldrig vilka nya upptäckter som kan dyka upp och därför uppmuntrar Greg Corrado till kreativitet och ett öppet sinne. Bild: Niklas Tallqvist

Artificiell intelligens (AI) saknar fortfarande ett sunt förnuft – men det betyder inte att den är värdelös. Det säger neurovetaren och AI-forskaren Greg Corrado i en intervju med HBL. Han är en av grundarna av Googles forskningsavdelning Google Brain.

Bara för några år sedan behövde Google 16 000 datorer för att lära ett neuronnätverk identifiera katter men AI och maskininlärning gör stora framsteg i rask takt. Just nu koncentrerar sig Greg Corrado och hans team på Google Brain på förstärkt intelligens. Medan målet med artificiell intelligens är att skapa ett konstgjort system som liknar människans intellektuella funktioner, avser den förstärkta intelligensen att utvidga och stärka människans intellekt.

– Skillnaden är egentligen vilket motivet är i utvecklingsskedet: vill en skapa verktyg som är intelligenta i sig eller verktyg som utvidgar människans intellekt. Det senare är det som jag är mest entusiastisk över, säger Corrado.

Enligt honom handlar det i all sin enkelhet om att skapa verktyg som är nyttiga och användbara för människor.

Medan datavetaren Andrew Ng, som också jobbat vid Google, har jämfört AI med upptäckten av elektricitet tror Corrado hellre att AI är lika betydelsefullt som utbytbara delar eller komponenter.

– Det kanske låter anspråkslöst men i själva verket har det möjliggjort hela den moderna tillverkningsindustrin. Maskintekniska processer förändrades betydligt och jag tror att maskininlärning har samma effekt.

Vem? Forskare i neurovetenskap, specialiserar sig på maskininlärning och AI. Grundade Google Brain tillsammans med Andrew Ng och Jeff Dean. Jobbade tidigare bland annat på IBM. Tog examen i fysik vid Princeton, doktorerade i neurovetenskap vid Stanford.

Jobbar med? Förstärkt intelligens, deep learning och tillämpningen av dessa i olika områden, bland annat medicin.

Besökte nyligen Finland i samband med den europeiska kongressen i digital patologi ECDP 2018, som ordnades i Helsingfors i slutet av maj. Föreläste också för Sitra om AI och hälsovård.

Jobba som en konstnär

Corrado framhäver vikten av kreativitet i all verksamhet som har med artificiell och förstärkt intelligens att göra.

– Jag upplever att verktygen och teknikerna kan användas till att skapa något nytt och det gäller att lära sig jobba som en hantverkare eller konstnär. Det har aldrig varit så här lätt för studenter och vanligt folk att utnyttja de främsta teknikerna för sitt eget bruk.

Tensorflow är en samling öppen programvara som kan användas i maskininlärningsapplikationer och neuronnätverk. Samlingen utvecklades av Google Brain för Googles interna bruk men sedan 2015 har materialet varit öppet för allmänt bruk. Corrado berättar om en japansk AI-entusiast som använde Tensorflows mjukvara till att kopiera sin jordbrukarmammas sätt att dela upp och rangordna gurkor enligt deras utseende.

– Vi skulle knappast ha kommit på det på Google, säger Corrado med ett skratt.

– Introduktionsmaterialet till AI är faktiskt exakt detsamma som Googles ingenjörer använder under sin introduktionsperiod, säger Corrado.

Förutom kreativitet tror han att öppen källkod och programvara har en stor betydelse för hur AI utvecklas och vilken riktning utvecklingen har.

– Det har varit glädjande då de överlägset bästa verktygen blivit tillgängliga för alla. Crowdsourcing (tänktalko) är lite annorlunda, det handlar egentligen om att utnyttja människors fritid och kunna förbättra exempelvis dataset. Men det är också en nyttig del av processen.

Gråa lådor

I samband med AI kallas begripligheten ofta en svart låda. Då artificiella intelligenser blir mer och mer självständiga blir de också svårare för människan att förstå.

Corrado är inte fullständigt övertygad om behovet att verkligen förstå vad som pågår på detaljnivå i ett djupt neuronnätverk till exempel. Han skulle hellre kalla de så kallade svarta lådorna gråa i och med att de trots allt är delvis transparenta.

– Till en viss grad är det givetvis viktigt att förstå hur ett system fungerar – det underlättar upptäckandet av olika problem och förbättringen av systemet. Lyckligtvis är neuronnätverk egentligen inga kolsvarta lådor och i verkligheten kan vi nog se hur de fungerar. Vi behöver inte nödvändigtvis förstå hur varje enskild molekyl fungerar i systemet.

Tillsvidare är all AI snäv, vilket innebär att systemet koncentrerar sig på ett enda uppdrag men är väldigt duktigt på det.

– Vi kan programmera mjukvara som är oslagbar på schack men det betyder inte att systemet är intelligent på ett allmänt plan. En del forskare är intresserade av att utforska möjligheten att skapa artificiell generell intelligens men för mig personligen känns det som ett kolossalt konceptuellt kliv. Vi har nått ett läge där vi kan skapa fungerande snäv AI, men det betyder ingalunda att vi närmar oss något som ens liknar artificiell generell intelligens.

Corrado förklarar att i nuläget kan AI översätta hundra olika språk men förstår inte att blommor doftar gott.

– De existerande AI-systemen saknar fortfarande ett sunt förnuft men det betyder inte att de är onödiga eller värdelösa. Varken en skruvmejsel eller en tång förstår att vi använder dem men de är ändå väldigt praktiska och användbara verktyg.

I det rådande läget inom forskningen tror han att det viktigaste är att inte stanna upp och nöja sig med de senaste framgångarna.

– Vi ska ha ett öppet sinne för olika tekniker och fortsätta utforska. Deep learning fungerar i dagsläget men det kan finnas något ännu större precis bakom hörnet.

Verkligheten skiljer sig från science fiction

Det har visat sig att det förekommer fördomar i system som utnyttjar maskininlärning. Corrado medger att systemen kan förstärka tvivelaktiga vinklingar men han tror att problemen nog går att lösa.

– Om vi har en klar definition på rättvisa kan vi i de flesta fallen modifiera systemet så att den bättre motsvarar vår uppfattning om vad som är rätt. Men då måste vi också kunna formulera vad vi egentligen menar med rätt och fel, vilket kan vara svårare än vi tror.

Många upplever AI som något svårförståeligt och en aning skrämmande men samtidigt går de flesta av oss omkring med omfattande AI i våra fickor.

– Det som gör våra smarttelefoner så smarta är den artificiella intelligensen som finns inbyggd i dem. Delvis tror jag att rädslorna beror på att AI alltid varit ett ämne som science fiction lekt med. Också jag gillar science fiction men det är uttryckligen fiktion, påhitt. I vår verkliga värld tar sig AI uttryck i form av bättre rättstavningskontroll till exempel, säger Corrado.

Greg Corrado föreläste i Helsingfors på den europeiska kongressen i digital patologi. Bildigenkänningssystem för medicinskt bruk är ett av de främsta områden han jobbar med på Google Brain. Bild: Niklas Tallqvist

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning