Ahlstrom och Munksjö bildar nytt fiberbolag

Ahlstroms styrelseordförande Hans Sohlström (längst t.v.), Munksjös vd Jan Åström och Munksjös styrelseordförande Peter Seligson konstaterar att samgåendet är ett bra sätt att förverkliga bolagens tillväxtstrategi. Bild: Leif Weckström

Fiberbolagen Ahlstrom och Munksjö fusioneras och bildar ett nytt storbolag på Helsingforsbörsen. Vad det nya bolaget ska heta är ännu oklart, men tanken är att ta ett nytt varumärke i användning från dag ett.

Ahlstrom och Munksjö tog i går steget ut och meddelade om en så kallad absorptionsfusion mellan bolagen. I praktiken innebär det att Ahlstrom går upp i Munksjö och till en början heter det nya bolaget Ahlstrom-Munksjö. Ett nytt namn ska vara klart när fusionen avslutas, enligt beräkningarna under andra kvartalet nästa år.

– Vi jobbar på ett nytt namn och vi ska sätta ett nytt varumärke på kartan, säger Ahlstroms styrelseordförande Hans Sohlström.

Sohlström är också vd för släkten Ahlströms investeringsbolag Ahlström Capital. Bolaget är Munksjös största enskilda ägare och kommer också att vara den största ägaren i det fusionerade fiberbolaget med en andel på 13,4 procent. Näst största ägare i det nya bolaget blir Alexander Ehrnrooths Virala med 12,6 procent.

Det fusionerade Ahlstrom-Munksjö kommer att omsätta omkring 2,2 miljarder euro och ha en personal på drygt 6 000 anställda. Enligt ledningen blir bolaget global ledare inom hållbara och innovativa fiberbaserade lösningar. Produktionen sker i 41 anläggningar i 14 länder och geografiskt kompletterar Munksjö och Ahlstrom varandra.

Munksjös vd Jan Åström, som också föreslås bli det nya bolagets vd, påpekar dessutom att beredskapen att växa både strategiskt och organiskt finns.

– Vi har en stark kassa och kan växa från dag ett. Men precis nu är ingen strategisk tillväxt aktuell, säger Åström.

Storlek har betydelse

Bolagen räknar med fusionssynergier på omkring 35 miljoner euro under två år. De kommer främst då man kan avveckla överlappande verksamhet till exempel inom koncernadministration och försäljning. Planen är också att effektivera organisationen och slå ihop inköp och produktion.

Åström betonar att samgången mellan de två bolagen skapar en aktör som är tillräckligt stor för att hävda sig och växa på den globala marknaden.

– Storleken är också viktig med tanke på att kunna satsa tillräckligt på forskning och utveckling. Det nya bolaget kommer dessutom att höra till de stora bolagen på börsen i Helsingfors och som ett sådant finns bättre möjligheter att attrahera placeringar från utländska investerare, säger Åström.

Aktieägarna i Ahlstrom får vid fusionen 0,9738 aktier i Munksjö för varje Ahlstromaktie. Det innebär att Munksjös aktieägare kommer att äga 52,8 procent av det nya bolaget, medan Ahlstroms nuvarande ägare äger resterande 47,2 procent. Omkring en tredjedel av aktieägarna i de båda bolagen har redan bundit sig vid fusionen som kräver två tredjedels majoritet på den extra ordinarie bolagsstämman i januari för att gå igenom.

– Vi har inte kunnat tala med alla aktieägare, men det är en värdeskapande fusion så jag tror att den har ett starkt stöd, säger Hans Sohlström.

På Helsingforsbörsen togs beskedet om den planerade fusionen emot positivt. Både Ahlstroms och Munksjös aktiekurser steg under gårdagens handel.

Innan samgången förverkligas kommer både Ahlstrom och Munksjö att betala ut en utdelning till sina aktieägare. Ägarna i Munksjö får 0,45 euro per aktie, medan Ahlstroms ägare får 0,49 euro om förslagen förverkligas.

Extra bolagsstämmor blir det i januari nästa år och under andra kvartalet 2017 är det meningen att förverkliga fusionen. Den ska ännu godkännas av både de extra bolagsstämmorna och av konkurrensmyndigheterna.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning